B&W neemt verkeersbesluit over Tasmanstraat

B&W neemt verkeersbesluit over Tasmanstraat.

B&W heeft een definitief verkeersbesluit genomen over de Tasmanstraat. Dat betekent dat er een fietsstraat wordt aangelegd, er eenrichtingsverkeer voor auto’s komt en dat de afsluiting voor auto’s tussen de Tasmanstraat en Evertsenstraat vervalt. Bewoners hadden hiertegen eerder zienswijzen ingebracht maar dit heeft niet geleid tot wijzigingen in het besluit.  Bewoners kunnen nog wel suggesties aanleveren voor de inpassing van de fietsroute. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met projectleider Petra Tempelaars (p.tempelaars@leiden.nl).

Het verkeersbesluit is vandaag gepubliceerd in de staatscourant (https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-34572.html).  Bijgaand de brief van de wethouder aan de indieners, de reactie van de gemeente op de zienswijzen, het verkeersbesluit zelf en de tekeningen. De bewoners die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen tegen dit besluit bij de rechtbank Den Haag.

20200623 Brief Ashley North

20200619 Nota van beantwoording zienswijzen – Verkeersbesluit fietsroute tussen de Rijndijken

stcrt-2020-34572

exb-2020-33251

achtergrondinformatie bij bijeenkomst fietsroute tasmanstraat

Achtergrondinformatie bij  bijeenkomst met wethouder Ashley North over het ontwerp verkeersbesluit Tasmanstraat.

Plaats: het gebouw van SV Ons Eiland op donderdag 9 januari om 19.30 (inloop va 19.15).

Zie ook de tekst van de uitnodiging voor het gesprek met de wethouder, met toelichting op de achterkant: uitnodiging 8 januari

 

Eerder gepubliceerde brieven en onderzoeken in chronologische volgorde:

2017:

21-02-2017: presentatie schetsontwerp Zeeheldenpark op inloopavond

facebookbericht over inloopavond: https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/1283027881783837?__tn__=-R

Antwoorden op bewonersavond over het Schetsontwerp Zeeheldenpark dd 21022017: 170330 Antwoorden inloopavond Zeeheldenpark 170216 (1)

20 april 2017: inloopavond over voorlopig ontwerp Zeeheldenpark

Foto’s  inloopavond 20 april 2017 over het voorlopig ontwerp op facebook:  https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/1344346965651928?__tn__=-R

Antwoorden Bewonersavond Voorlopig Ontwerp Zeeheldenpark dd 20042017: 20170420- Antwoorden op opmerkingen bewoners over Zeeheldenpark (1) (1)

Uitnodiging informatieavond Herinrichting Zeeheldenpark en keuze fietsroute 22 juni 2017: 1702341_Project en Programmamanagement_Uitnodiging Zeeheldenpark_web

Informatieavond 22062017 facebook: https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/1411579868928637?__tn__=-R

20 juli 2017, bewonersbrief: gemeente onderzoekt extra variant: 2017-186 Tasmanstraat e.o. – stand van zaken fietsroute – brief (1)

 

2018

20180205Tasmanstraat e.o. – variant fietsroute def

facebookbericht https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/1633465140073441?__tn__=-R

11 december 2017: onderzoek staat essenbomen bij Admiraal Banckertweg: Briefrapport 301518 BEA Leiden Admiraal Banckertweg v1.0

15 december 2017: notitie verkeersveiligheid in de Tasmanstraat:  104901-17-019.144-notd-Verkeersveiligheid in de Tasmanstraat

Tabel met alle door de gemeente onderzochte varianten, NB: het gaat om variant 1 (Tasmanstraat als fietsroute) en variant 4 (fietsroute aan de oostzijde van het park)Afwegingstabel Alle Varianten Tasmanstraat

16 mei 2018, vervolgstappen Zeeheldenpark: 2018-114 Zeeheldenpark – vervolgstappen – brief (1)

 

2019

13 maart 2019: definitief ontwerp Zeeheldenpark vastgesteld:  https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/photos/a.525942964159003/2186666911419925/?type=3&theater

19 april 2019, uitnodiging voor inloopavond Fietsroute Tasmanstraat: 2019-111 Zeeheldenbuurt en Utr Jaagpad – fietsroute – brief (1) (1)

7-28 mei: Samenvatting fietstellingen op de Admiraalsweg en Evertsenpad: 20190717 Fietstellingen

7-28 mei 2019, Fietstelling Admiraalsweg: Fietstelling 1.001 Admiraalsweg 2019 fietspad week 2 ri samen oké

7-28 mei 2019, Fietstelling Evertsenpad: Fietstelling 1.004 Evertsenpad 2019 week (br)f 2 ri samen oké

juni 2019: Antwoorden bewonersavond 14 mei 2019 (1)

10 juli 2019: 2019-179 Terugkoppeling fietsroute tussen de Rijnen – brief (1)

facebookbericht: https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/2614070025346276?__tn__=-R

1 november 2019: ontwerp Verkeersbesluit gepubliceerd: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-57608.html?fbclid=IwAR1mxmIvCkjzmt6u5ZcqFetlScU87n7GOju0nBuWB0tBec1TTTka3LpHp6U

8 november 2019: een nieuw rapport over de staat van de essenbomen: BD19185_Leiden inspectie ETS Zeeheldenpark DEF

 

 

 

Gemeente: verbreding Tasmanstraat blijft beste optie / uitnodiging Wethouder Leewis

Op dinsdag 14 mei organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst over de verbetering van de fietsroute tussen de Sumatrabrug en Admiraalsbrug. In het schetsontwerp wordt de Tasmanstraat ingericht als fietsstraat en 1 meter verbreed. De straat wordt dan tevens een eenrichtingsweg voor auto’s. Een aantal bewoners wilde de fietsroute liever langs of door het park of over de parkeerplaatsen aan de Admiraal Banckertweg laten lopen. De gemeente heeft deze varianten nogmaals onderzocht en geconcludeerd dat aanpassing van de Tasmanstraat de beste optie blijft.

In een bewonersbrief die vorige week bezorgd is bij bewoners van de Tasmanstraat, de Heemskerkstraat en delen van de Evertsenstraat, Trompstraat en Kortenaerstraat legt de gemeente dit standpunt uit.  Ook nodigt wethouder Martine Leewis de bewoners uit de Zeeheldenbuurt die een toelichting willen hebben uit voor een gesprek op woensdag 17 juli a.s. van 17.00 tot 18.00 uur in het Stadhuis, Stadhuisplein 1.  De bewoners die willen deelnemen aan dit gesprek worden verzocht zich van te voren aan te melden bij projectmedewerker Maresa Beck via het emailadres m.beck@leiden.nl.

De buurtvereniging gaat deelnemen aan dit gesprek. De vereniging wil graag alsnog het fietspad naar de andere kant van het park verplaatst zien. Dat is immers de uitkomst geweest van de Wijkvisie Zeeheldenbuurt (scenario ‘Kloppend Parkhart’). Daarnaast is het fietsverkeer over de Tasmanstraat de afgelopen jaren alleen maar drukker geworden (volgens onderstaande fietstelling circa 5000 fietsers per etmaal).  Mocht u niet kunnen komen, maar wel vragen hebben voor de wethouder, dan kunt u deze aan ons doorgeven via contact@zeeheldenbuurtleiden.nl.

Hieronder linkjes naar de bewonersbrief, de afwegingstabel en de onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren:

2019-179 Terugkoppeling fietsroute tussen de Rijnen – brief (1)

Antwoorden bewonersavond 14 mei 2019 (1)

Afwegingstabel Alle Varianten Tasmanstraat

104901-17-019.144-notd-Verkeersveiligheid in de Tasmanstraat

20190717 Fietstellingen

Fietstelling 1.001 Admiraalsweg 2019 fietspad week 2 ri samen oké

Fietstelling 1.004 Evertsenpad 2019 week (br)f 2 ri samen oké

Briefrapport 301518 BEA Leiden Admiraal Banckertweg v1.0

 

 

Do. 22 juni, 19.30 bewonersavond Zeeheldenpark/fietsroute Tasmanstraat

Op a.s. donderdag 22 juni organiseert de gemeente een extra bewonersavond in Speeltuin Ons Eiland over het nieuwe ontwerp voor het Zeeheldenpark en dan met name over het onderdeel ‘fietsroute Tasmanstraat’.

Tijdens de vorige bewonersavond over het Zeeheldenpark (20 april) leidde het voorstel om de fietsroute langs het park te verbeteren door de Tasmanstraat te verbreden en open te stellen voor éénrichtingsverkeer tot veel discussie. Bewoners kwamen ook met alternatieve voorstellen. De gemeente heeft deze voorstellen na 20 april uitgewerkt in diverse varianten en van alle varianten de voor- en nadelen op een rijtje gezet.

Na een grondige afweging en overleg met o.a. de begeleidingsgroep Wijkvisie is de keuze toch gevallen op het oorspronkelijke plan. De gemeente wil graag uitleggen waarom deze keuze is gemaakt. In de toelichting zullen tevens de voor- en nadelen van alle varianten aan de orde komen.

Naar aanleiding van opmerkingen en vragen van de bewoners op 20 april heeft de gemeente ook het ontwerp van het Zeeheldenpark aangepast. Ook hierover kunt u op 22 juni informatie krijgen. Voor de schriftelijke beantwoording van de vragen en opmerkingen van bewoners, zie https://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Zeeheldenbuurt/20170420-_Antwoorden_op_opmerkingen_bewoners_over_Zeeheldenpark.pdf

De bijeenkomst op 22 juni start om 19.30u en zal tot ongeveer 20.30u duren. Het is géén inloopbijeenkomst zoals afgelopen keren. Vanaf 19.15 uur bent u welkom. Tot ziens op donderdag 22 juni!