Gemeente: verbreding Tasmanstraat blijft beste optie / uitnodiging Wethouder Leewis

Op dinsdag 14 mei organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst over de verbetering van de fietsroute tussen de Sumatrabrug en Admiraalsbrug. In het schetsontwerp wordt de Tasmanstraat ingericht als fietsstraat en 1 meter verbreed. De straat wordt dan tevens een eenrichtingsweg voor auto’s. Een aantal bewoners wilde de fietsroute liever langs of door het park of over de parkeerplaatsen aan de Admiraal Banckertweg laten lopen. De gemeente heeft deze varianten nogmaals onderzocht en geconcludeerd dat aanpassing van de Tasmanstraat de beste optie blijft.

In een bewonersbrief die vorige week bezorgd is bij bewoners van de Tasmanstraat, de Heemskerkstraat en delen van de Evertsenstraat, Trompstraat en Kortenaerstraat legt de gemeente dit standpunt uit.  Ook nodigt wethouder Martine Leewis de bewoners uit de Zeeheldenbuurt die een toelichting willen hebben uit voor een gesprek op woensdag 17 juli a.s. van 17.00 tot 18.00 uur in het Stadhuis, Stadhuisplein 1.  De bewoners die willen deelnemen aan dit gesprek worden verzocht zich van te voren aan te melden bij projectmedewerker Maresa Beck via het emailadres m.beck@leiden.nl.

De buurtvereniging gaat deelnemen aan dit gesprek. De vereniging wil graag alsnog het fietspad naar de andere kant van het park verplaatst zien. Dat is immers de uitkomst geweest van de Wijkvisie Zeeheldenbuurt (scenario ‘Kloppend Parkhart’). Daarnaast is het fietsverkeer over de Tasmanstraat de afgelopen jaren alleen maar drukker geworden (volgens onderstaande fietstelling circa 5000 fietsers per etmaal).  Mocht u niet kunnen komen, maar wel vragen hebben voor de wethouder, dan kunt u deze aan ons doorgeven via contact@zeeheldenbuurtleiden.nl.

Hieronder linkjes naar de bewonersbrief, de afwegingstabel en de onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren:

2019-179 Terugkoppeling fietsroute tussen de Rijnen – brief (1)

Antwoorden bewonersavond 14 mei 2019 (1)

Afwegingstabel Alle Varianten Tasmanstraat

104901-17-019.144-notd-Verkeersveiligheid in de Tasmanstraat

20190717 Fietstellingen

Fietstelling 1.001 Admiraalsweg 2019 fietspad week 2 ri samen oké

Fietstelling 1.004 Evertsenpad 2019 week (br)f 2 ri samen oké

Briefrapport 301518 BEA Leiden Admiraal Banckertweg v1.0

 

 

Do. 22 juni, 19.30 bewonersavond Zeeheldenpark/fietsroute Tasmanstraat

Op a.s. donderdag 22 juni organiseert de gemeente een extra bewonersavond in Speeltuin Ons Eiland over het nieuwe ontwerp voor het Zeeheldenpark en dan met name over het onderdeel ‘fietsroute Tasmanstraat’.

Tijdens de vorige bewonersavond over het Zeeheldenpark (20 april) leidde het voorstel om de fietsroute langs het park te verbeteren door de Tasmanstraat te verbreden en open te stellen voor éénrichtingsverkeer tot veel discussie. Bewoners kwamen ook met alternatieve voorstellen. De gemeente heeft deze voorstellen na 20 april uitgewerkt in diverse varianten en van alle varianten de voor- en nadelen op een rijtje gezet.

Na een grondige afweging en overleg met o.a. de begeleidingsgroep Wijkvisie is de keuze toch gevallen op het oorspronkelijke plan. De gemeente wil graag uitleggen waarom deze keuze is gemaakt. In de toelichting zullen tevens de voor- en nadelen van alle varianten aan de orde komen.

Naar aanleiding van opmerkingen en vragen van de bewoners op 20 april heeft de gemeente ook het ontwerp van het Zeeheldenpark aangepast. Ook hierover kunt u op 22 juni informatie krijgen. Voor de schriftelijke beantwoording van de vragen en opmerkingen van bewoners, zie https://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Zeeheldenbuurt/20170420-_Antwoorden_op_opmerkingen_bewoners_over_Zeeheldenpark.pdf

De bijeenkomst op 22 juni start om 19.30u en zal tot ongeveer 20.30u duren. Het is géén inloopbijeenkomst zoals afgelopen keren. Vanaf 19.15 uur bent u welkom. Tot ziens op donderdag 22 juni!

 

 

 

Chrissie van der Meijden nieuwe programmamanager Wijkvisie Zeeheldenbuurt

Chrissie volgt Henriette Noordhof op, die in december 2016 afscheid nam van de buurt. De afgelopen 2 jaar was zij wijkregisseur van het stadsdeel Leiden West. Daar was ze was onder meer betrokken bij de herstructurering van het Winkelcentrum Diamantplein en de tijdelijke huisvesting van studenten en statushouders in de Robijnhof. Naast programmamanager Zeeheldenbuurt is Chrissie dat ook van het Jacques Urlusplantsoen. Ze is bezig zich in te lezen en vindt het belangrijk met iedereen die mee wil denken over de toekomst van de Zeeheldenbuurt in gesprek te komen. U kunt haar bereiken via c.van.der.meijden@leiden.nl.

 

 

Komend weekend: leuke groenacties in Zeeheldenbuurt

Alle bewoners van de Zeeheldenbuurt kunnen a.s. zaterdag 20/5 meedoen met de actie ‘Tegel eruit, Plant erin’ (www.gagoed.nl). Voor iedere ingeleverde tuintegel ontvang je een gratis plant. Deze actie heeft tot doel stadstuinen groener te maken. De kar van Tuinman&Tuinman staat op de hoek Waardstraat/ Bontekoestrook tussen 13.30 en 15.30. Ook kun je tot 21 juni 2017 tuintegels inleveren bij Intratuin Leidseweg – Voorschoten.

Vanaf vrijdagavond hangen er ook weer nieuwe geraniums in de lantarenpaalbakken in de buurt. De geraniums zijn een gift van Portaal.
Op zaterdag worden er ook 21 geveltuinen op de Waardstraat en omgeving aangelegd, een record! De gemeente ondersteunt dit met een gratis (klim)plant, grond en de aanleg van de ‘hardware’.

Tot slot legt de Groencommissie een eigen kweektuintje aan bij de moestuinbakken op de Bontekoestrook. Zo kunnen we de kosten van toekomstige groenacties laag houden. Zaterdag wordt daar symbolisch de eerste plant in geplant. Buurtbewoners die tuinplanten of stekjes over hebben kunnen contact opnemen met Jeroen Schrama (tel. 5126564).