Gemeente: verbreding Tasmanstraat blijft beste optie / uitnodiging Wethouder Leewis

Op dinsdag 14 mei organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst over de verbetering van de fietsroute tussen de Sumatrabrug en Admiraalsbrug. In het schetsontwerp wordt de Tasmanstraat ingericht als fietsstraat en 1 meter verbreed. De straat wordt dan tevens een eenrichtingsweg voor auto’s. Een aantal bewoners wilde de fietsroute liever langs of door het park of over de parkeerplaatsen aan de Admiraal Banckertweg laten lopen. De gemeente heeft deze varianten nogmaals onderzocht en geconcludeerd dat aanpassing van de Tasmanstraat de beste optie blijft.

In een bewonersbrief die vorige week bezorgd is bij bewoners van de Tasmanstraat, de Heemskerkstraat en delen van de Evertsenstraat, Trompstraat en Kortenaerstraat legt de gemeente dit standpunt uit.  Ook nodigt wethouder Martine Leewis de bewoners uit de Zeeheldenbuurt die een toelichting willen hebben uit voor een gesprek op woensdag 17 juli a.s. van 17.00 tot 18.00 uur in het Stadhuis, Stadhuisplein 1.  De bewoners die willen deelnemen aan dit gesprek worden verzocht zich van te voren aan te melden bij projectmedewerker Maresa Beck via het emailadres m.beck@leiden.nl.

De buurtvereniging gaat deelnemen aan dit gesprek. De vereniging wil graag alsnog het fietspad naar de andere kant van het park verplaatst zien. Dat is immers de uitkomst geweest van de Wijkvisie Zeeheldenbuurt (scenario ‘Kloppend Parkhart’). Daarnaast is het fietsverkeer over de Tasmanstraat de afgelopen jaren alleen maar drukker geworden (volgens onderstaande fietstelling circa 5000 fietsers per etmaal).  Mocht u niet kunnen komen, maar wel vragen hebben voor de wethouder, dan kunt u deze aan ons doorgeven via contact@zeeheldenbuurtleiden.nl.

Hieronder linkjes naar de bewonersbrief, de afwegingstabel en de onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren:

2019-179 Terugkoppeling fietsroute tussen de Rijnen – brief (1)

Antwoorden bewonersavond 14 mei 2019 (1)

Afwegingstabel Alle Varianten Tasmanstraat

104901-17-019.144-notd-Verkeersveiligheid in de Tasmanstraat

20190717 Fietstellingen

Fietstelling 1.001 Admiraalsweg 2019 fietspad week 2 ri samen oké

Fietstelling 1.004 Evertsenpad 2019 week (br)f 2 ri samen oké

Briefrapport 301518 BEA Leiden Admiraal Banckertweg v1.0