word lid!

Buurtvereniging Zeeheldenbuurt fungeert namens u als gesprekspartner naar de gemeente en andere instanties. We hebben meer draagvlak naarmate de buurtvereniging namens meer leden kan spreken.

Uw lidmaatschap is dus van belang! Daarmee geeft u uzelf een stem in de te ontwikkelen plannen.  U kunt zelf kiezen welk bedrag u overmaakt voor het lidmaatschap: 2,50 euro (het minimale bedrag), 5 euro, of 10 euro per adres per jaar. Van dat geld kan de vereniging u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, uitgaven doen om de belangen van de wijk te behartigen en activiteiten organiseren in de wijk.

U kunt zich aanmelden door ons een bericht te sturen, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de Buurtvereniging en niet gedeeld met derden. U ontvangt te zijner tijd een rekening.

Hoe kunt u meedoen binnen de buurtvereniging?

U kunt deelnemen aan de ALV en hebt stemrecht. Tijdens de ALV wordt besproken wat de vereniging heeft gedaan en wat zij gaat doen in de komende tijd. De ALV wordt aangekondigd op de site, in de buurtkrant of met een flyer.

U kunt lid worden van:

  • de Werkgroep Gebiedsvisie, die zich bezighoudt met alle ruimtelijke plannen voor de wijk;
  • de Groencommissie die zich inzet voor mooier groen in de buurt
  • de redactie van de buurtkrant/website

U kunt zich opgeven als vrijwilliger, bijvoorbeeld voor het organiseren van Burendag.