Handige informatie

Buurtvereniging Zeeheldenbuurt
p/a Evertsenstraat 2
2315 SL Leiden
contact@zeeheldenbuurtleiden.nl

Organisaties in de wijk

Speeltuinvereniging ‘Ons Eiland’
Kortenaerstraat 61
2351 TL Leiden
071 – 521 47 06
Openingstijden van de speeltuin

Bewonerscommissie de Zeehelden
bewonerscommissiedezeehelden@hotmail.nl

Bewonersinitiatief Kwekerijplein e.o.
www.kwekerijplein.nl

Gemeente Leiden

Wijkregisseur Stadsdeel Midden: René Verdel
De wijkregisseur is de spil in het wijkgericht werken door de gemeente.  Hij gaat samen met wijkbewoners, partners in de stad en collega’s op zoek naar kansen en mogelijkheden om het wonen, werken en recreeren in  wijken en buurten te verbeteren en heeft ook regelmatig contact met de 10 wijk- en buurtverenigingen in Stadsdeel Midden, waaronder Buurtvereniging Zeeheldenbuurt.  Meer info via: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/wijken-in-leiden/wijkregisseurs/.

Servicepunt Woonomgeving
Constateert u bijvoorbeeld: een losse stoeptegel, een gat in het asfalt, verzakte rioleringsputjes (kolken), kapot wegmeubilair (zoals banken of verkeersborden) of een te hoge verkeersdrempel? Neemt u dan contact op met de gemeente, zodat deze de schade zo snel mogelijk kan herstellen.
Telefoon: 14 071
Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 17.00 uur
E-mail: woonomgeving@leiden.nl

Melding over de woonomgeving of openbare ruimte kan ook via http://gemeente.leiden.nl/loket/ van de gemeente Leiden of via de website: www.verbeterdebuurt.nl

Stadskrant en gemeenteberichten
De Stadskrant is een publicatie van de gemeente Leiden die elke woensdag op de achterkant van het Leids Nieuwsblad verschijnt. In de Stadskrant vindt u nieuws over bijeenkomsten, evenementen en werkzaamheden van de gemeente Leiden. De gemeenteberichten worden samen met de Stadskrant gepubliceerd. U kunt de Stadskrant downloaden via http://www.leiden.nl/stadskrant

Gemeenteraad
Vergaderschema raad en commissies
In het vergaderschema is te zien op welke data de raad en raadscommissies vergaderen.

Live uitzending of online vergaderingen terugkijken
Kunt u de raadsvergadering niet bijwonen? De vergadering is ook te volgen (of na te kijken) op deze pagina.

Andere adressen

Wijkagent
Pieter Kuiper, werkgebied: Havenwijk Noord en Zuid, Pancras Oost en de Zeeheldenbuurt
Telefoon: 0900-8844

Buurt/wijkverenigingen Leiden
Buurtvereniging Maredorp
Vereniging Pancras-West
Wijkvereniging Tussen de Rijnen 
Buurtvereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Wijkvereniging Noordvest Molenbuurt
Wijkvereniging Pieterswijk
Vereniging Maredijkbuurt
Vereniging Raadsherenbuurt
Wijkvereniging Meerburg
Vereniging Waardeiland
Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk
Wijkvereniging Roomburg
Vreewijkcomité
Wijkvereniging Transvaal
Wijkvereniging Haagwegkwartier
Wijkvereniging Stevenshof 
Gezamenlijke wijkverenigingen Leiden Noord
Het Hoogste Woerd
De Merenwijk op Facebook
Het Houtkwartier
Wijkvereniging Cronestein
Vogelwijk