B&W neemt verkeersbesluit over Tasmanstraat

B&W neemt verkeersbesluit over Tasmanstraat.

B&W heeft een definitief verkeersbesluit genomen over de Tasmanstraat. Dat betekent dat er een fietsstraat wordt aangelegd, er eenrichtingsverkeer voor auto’s komt en dat de afsluiting voor auto’s tussen de Tasmanstraat en Evertsenstraat vervalt. Bewoners hadden hiertegen eerder zienswijzen ingebracht maar dit heeft niet geleid tot wijzigingen in het besluit.  Bewoners kunnen nog wel suggesties aanleveren voor de inpassing van de fietsroute. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met projectleider Petra Tempelaars (p.tempelaars@leiden.nl).

Het verkeersbesluit is vandaag gepubliceerd in de staatscourant (https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-34572.html).  Bijgaand de brief van de wethouder aan de indieners, de reactie van de gemeente op de zienswijzen, het verkeersbesluit zelf en de tekeningen. De bewoners die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen tegen dit besluit bij de rechtbank Den Haag.

20200623 Brief Ashley North

20200619 Nota van beantwoording zienswijzen – Verkeersbesluit fietsroute tussen de Rijndijken

stcrt-2020-34572

exb-2020-33251