Omgevingsvergunningen voor verbreding Tasmanstraat en bomenkap

Omgevingsvergunningen voor verbreding Tasmanstraat en bomenkap

Het besluit om de Tasmanstraat te verbreden is genomen in verband met de herinrichting van de Tasmanstraat als fietsstraat. De gemeente nam hierover al eerder een verkeersbesluit. Daartegen hebben bewoners van de Tasmanstraat een beroep bij de rechtbank ingesteld. Nu de omgevingsvergunningen zijn verleend kunnen de bewoners ook daartegen in beroep gaan.

Bijlagen: