achtergrondinformatie bij bijeenkomst fietsroute tasmanstraat

Achtergrondinformatie bij  bijeenkomst met wethouder Ashley North over het ontwerp verkeersbesluit Tasmanstraat.

Plaats: het gebouw van SV Ons Eiland op donderdag 9 januari om 19.30 (inloop va 19.15).

Zie ook de tekst van de uitnodiging voor het gesprek met de wethouder, met toelichting op de achterkant: uitnodiging 8 januari

 

Eerder gepubliceerde brieven en onderzoeken in chronologische volgorde:

2017:

21-02-2017: presentatie schetsontwerp Zeeheldenpark op inloopavond

facebookbericht over inloopavond: https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/1283027881783837?__tn__=-R

Antwoorden op bewonersavond over het Schetsontwerp Zeeheldenpark dd 21022017: 170330 Antwoorden inloopavond Zeeheldenpark 170216 (1)

20 april 2017: inloopavond over voorlopig ontwerp Zeeheldenpark

Foto’s  inloopavond 20 april 2017 over het voorlopig ontwerp op facebook:  https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/1344346965651928?__tn__=-R

Antwoorden Bewonersavond Voorlopig Ontwerp Zeeheldenpark dd 20042017: 20170420- Antwoorden op opmerkingen bewoners over Zeeheldenpark (1) (1)

Uitnodiging informatieavond Herinrichting Zeeheldenpark en keuze fietsroute 22 juni 2017: 1702341_Project en Programmamanagement_Uitnodiging Zeeheldenpark_web

Informatieavond 22062017 facebook: https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/1411579868928637?__tn__=-R

20 juli 2017, bewonersbrief: gemeente onderzoekt extra variant: 2017-186 Tasmanstraat e.o. – stand van zaken fietsroute – brief (1)

 

2018

20180205Tasmanstraat e.o. – variant fietsroute def

facebookbericht https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/1633465140073441?__tn__=-R

11 december 2017: onderzoek staat essenbomen bij Admiraal Banckertweg: Briefrapport 301518 BEA Leiden Admiraal Banckertweg v1.0

15 december 2017: notitie verkeersveiligheid in de Tasmanstraat:  104901-17-019.144-notd-Verkeersveiligheid in de Tasmanstraat

Tabel met alle door de gemeente onderzochte varianten, NB: het gaat om variant 1 (Tasmanstraat als fietsroute) en variant 4 (fietsroute aan de oostzijde van het park)Afwegingstabel Alle Varianten Tasmanstraat

16 mei 2018, vervolgstappen Zeeheldenpark: 2018-114 Zeeheldenpark – vervolgstappen – brief (1)

 

2019

13 maart 2019: definitief ontwerp Zeeheldenpark vastgesteld:  https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/photos/a.525942964159003/2186666911419925/?type=3&theater

19 april 2019, uitnodiging voor inloopavond Fietsroute Tasmanstraat: 2019-111 Zeeheldenbuurt en Utr Jaagpad – fietsroute – brief (1) (1)

7-28 mei: Samenvatting fietstellingen op de Admiraalsweg en Evertsenpad: 20190717 Fietstellingen

7-28 mei 2019, Fietstelling Admiraalsweg: Fietstelling 1.001 Admiraalsweg 2019 fietspad week 2 ri samen oké

7-28 mei 2019, Fietstelling Evertsenpad: Fietstelling 1.004 Evertsenpad 2019 week (br)f 2 ri samen oké

juni 2019: Antwoorden bewonersavond 14 mei 2019 (1)

10 juli 2019: 2019-179 Terugkoppeling fietsroute tussen de Rijnen – brief (1)

facebookbericht: https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/2614070025346276?__tn__=-R

1 november 2019: ontwerp Verkeersbesluit gepubliceerd: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-57608.html?fbclid=IwAR1mxmIvCkjzmt6u5ZcqFetlScU87n7GOju0nBuWB0tBec1TTTka3LpHp6U

8 november 2019: een nieuw rapport over de staat van de essenbomen: BD19185_Leiden inspectie ETS Zeeheldenpark DEF