Do. 22 juni, 19.30 bewonersavond Zeeheldenpark/fietsroute Tasmanstraat

Op a.s. donderdag 22 juni organiseert de gemeente een extra bewonersavond in Speeltuin Ons Eiland over het nieuwe ontwerp voor het Zeeheldenpark en dan met name over het onderdeel ‘fietsroute Tasmanstraat’.

Tijdens de vorige bewonersavond over het Zeeheldenpark (20 april) leidde het voorstel om de fietsroute langs het park te verbeteren door de Tasmanstraat te verbreden en open te stellen voor éénrichtingsverkeer tot veel discussie. Bewoners kwamen ook met alternatieve voorstellen. De gemeente heeft deze voorstellen na 20 april uitgewerkt in diverse varianten en van alle varianten de voor- en nadelen op een rijtje gezet.

Na een grondige afweging en overleg met o.a. de begeleidingsgroep Wijkvisie is de keuze toch gevallen op het oorspronkelijke plan. De gemeente wil graag uitleggen waarom deze keuze is gemaakt. In de toelichting zullen tevens de voor- en nadelen van alle varianten aan de orde komen.

Naar aanleiding van opmerkingen en vragen van de bewoners op 20 april heeft de gemeente ook het ontwerp van het Zeeheldenpark aangepast. Ook hierover kunt u op 22 juni informatie krijgen. Voor de schriftelijke beantwoording van de vragen en opmerkingen van bewoners, zie https://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Zeeheldenbuurt/20170420-_Antwoorden_op_opmerkingen_bewoners_over_Zeeheldenpark.pdf

De bijeenkomst op 22 juni start om 19.30u en zal tot ongeveer 20.30u duren. Het is géén inloopbijeenkomst zoals afgelopen keren. Vanaf 19.15 uur bent u welkom. Tot ziens op donderdag 22 juni!