Do. 22 juni, 19.30 bewonersavond Zeeheldenpark/fietsroute Tasmanstraat

Op a.s. donderdag 22 juni organiseert de gemeente een extra bewonersavond in Speeltuin Ons Eiland over het nieuwe ontwerp voor het Zeeheldenpark en dan met name over het onderdeel ‘fietsroute Tasmanstraat’.

Tijdens de vorige bewonersavond over het Zeeheldenpark (20 april) leidde het voorstel om de fietsroute langs het park te verbeteren door de Tasmanstraat te verbreden en open te stellen voor éénrichtingsverkeer tot veel discussie. Bewoners kwamen ook met alternatieve voorstellen. De gemeente heeft deze voorstellen na 20 april uitgewerkt in diverse varianten en van alle varianten de voor- en nadelen op een rijtje gezet.

Na een grondige afweging en overleg met o.a. de begeleidingsgroep Wijkvisie is de keuze toch gevallen op het oorspronkelijke plan. De gemeente wil graag uitleggen waarom deze keuze is gemaakt. In de toelichting zullen tevens de voor- en nadelen van alle varianten aan de orde komen.

Naar aanleiding van opmerkingen en vragen van de bewoners op 20 april heeft de gemeente ook het ontwerp van het Zeeheldenpark aangepast. Ook hierover kunt u op 22 juni informatie krijgen. Voor de schriftelijke beantwoording van de vragen en opmerkingen van bewoners, zie https://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Zeeheldenbuurt/20170420-_Antwoorden_op_opmerkingen_bewoners_over_Zeeheldenpark.pdf

De bijeenkomst op 22 juni start om 19.30u en zal tot ongeveer 20.30u duren. Het is géén inloopbijeenkomst zoals afgelopen keren. Vanaf 19.15 uur bent u welkom. Tot ziens op donderdag 22 juni!

 

 

 

Chrissie van der Meijden nieuwe programmamanager Wijkvisie Zeeheldenbuurt

Chrissie volgt Henriette Noordhof op, die in december 2016 afscheid nam van de buurt. De afgelopen 2 jaar was zij wijkregisseur van het stadsdeel Leiden West. Daar was ze was onder meer betrokken bij de herstructurering van het Winkelcentrum Diamantplein en de tijdelijke huisvesting van studenten en statushouders in de Robijnhof. Naast programmamanager Zeeheldenbuurt is Chrissie dat ook van het Jacques Urlusplantsoen. Ze is bezig zich in te lezen en vindt het belangrijk met iedereen die mee wil denken over de toekomst van de Zeeheldenbuurt in gesprek te komen. U kunt haar bereiken via c.van.der.meijden@leiden.nl.

 

 

Komend weekend: leuke groenacties in Zeeheldenbuurt

Alle bewoners van de Zeeheldenbuurt kunnen a.s. zaterdag 20/5 meedoen met de actie ‘Tegel eruit, Plant erin’ (www.gagoed.nl). Voor iedere ingeleverde tuintegel ontvang je een gratis plant. Deze actie heeft tot doel stadstuinen groener te maken. De kar van Tuinman&Tuinman staat op de hoek Waardstraat/ Bontekoestrook tussen 13.30 en 15.30. Ook kun je tot 21 juni 2017 tuintegels inleveren bij Intratuin Leidseweg – Voorschoten.

Vanaf vrijdagavond hangen er ook weer nieuwe geraniums in de lantarenpaalbakken in de buurt. De geraniums zijn een gift van Portaal.
Op zaterdag worden er ook 21 geveltuinen op de Waardstraat en omgeving aangelegd, een record! De gemeente ondersteunt dit met een gratis (klim)plant, grond en de aanleg van de ‘hardware’.

Tot slot legt de Groencommissie een eigen kweektuintje aan bij de moestuinbakken op de Bontekoestrook. Zo kunnen we de kosten van toekomstige groenacties laag houden. Zaterdag wordt daar symbolisch de eerste plant in geplant. Buurtbewoners die tuinplanten of stekjes over hebben kunnen contact opnemen met Jeroen Schrama (tel. 5126564).

 

Komend weekend: leuke groenacties in Zeeheldenbuurt

 Alle bewoners van de Zeeheldenbuurt kunnen a.s. zaterdag 20/5 meedoen met de actie ‘Tegel eruit, Plant erin’ (www.gagoed.nl). Voor iedere ingeleverde tuintegel ontvang je een gratis plant. Deze actie heeft tot doel stadstuinen groener te maken. De kar van Tuinman&Tuinman staat op de hoek Waardstraat/ Bontekoestrook tussen 13.30 en 15.30. Ook kun je tot 21 juni 2017 tuintegels inleveren bij Intratuin Leidseweg – Voorschoten.

Vanaf vrijdagavond hangen er ook weer nieuwe geraniums in de lantarenpaalbakken in de buurt. De geraniums zijn een gift van Portaal.
Op zaterdag worden er ook 21 geveltuinen op de Waardstraat en omgeving aangelegd, een record! De gemeente ondersteunt dit met een gratis (klim)plant, grond en de aanleg van de ‘hardware’.

Tot slot legt de Groencommissie een eigen kweektuintje aan bij de moestuinbakken op de Bontekoestrook. Zo kunnen we de kosten van toekomstige groenacties laag houden. Zaterdag wordt daar symbolisch de eerste plant in geplant. Buurtbewoners die tuinplanten of stekjes over hebben kunnen contact opnemen met Jeroen Schrama (tel. 5126564).

 

20 april inloopavond Voorlopig Ontwerp herinrichting Zeeheldenpark

Denk mee over de herinrichting van het Zeeheldenpark!

Op donderdag 20 april (19.00 – 21.00) organiseert de gemeente een inloopavond over de herinrichting van het Zeeheldenpark in Speeltuin Ons Eiland, Kortenaerstraat 61A (door de poort links). Hierover is een flyer die huis-aan-huis in de buurt verspreid.

Op 16 februari hebben veel bewoners hun wensen en opmerkingen over het Schetsontwerp voor het nieuwe Zeeheldenpark ingebracht. Op 20 april is te zien hoe deze reacties zijn verwerkt in het Voorlopig Ontwerp en kan daar weer op worden gereageerd. Het vernieuwde park biedt straks voorzieningen voor ontmoeting, sport, spelen (mn voor kinderen boven 12 jaar) en voor honden.

Let op: nav de inbreng van bewoners op 16 februari wordt voorgesteld de bestaande (regionale) fietsroute over de Tasmanstraat te laten blijven lopen. Dit is dus anders dan werd voorgesteld op 16 februari – op verzoek van de buurt in reactie op eerdere verkeersplannen was de route namelijk verlegd naar de andere kant van het park.

Op de inloopavond is eveneens informatie beschikbaar over de stand van zaken rond de kiosk in het park en de vernieuwing van Speeltuin Ons Eiland. Komt allen!

Foto inloopavond Schetsontwerp vernieuwd Zeeheldenpark op 16 februari jl. Voor meer info, zie ook de facebookberichten van 21 februari en 5 april.