Chrissie van der Meijden nieuwe programmamanager Wijkvisie Zeeheldenbuurt

Chrissie volgt Henriette Noordhof op, die in december 2016 afscheid nam van de buurt. De afgelopen 2 jaar was zij wijkregisseur van het stadsdeel Leiden West. Daar was ze was onder meer betrokken bij de herstructurering van het Winkelcentrum Diamantplein en de tijdelijke huisvesting van studenten en statushouders in de Robijnhof. Naast programmamanager Zeeheldenbuurt is Chrissie dat ook van het Jacques Urlusplantsoen. Ze is bezig zich in te lezen en vindt het belangrijk met iedereen die mee wil denken over de toekomst van de Zeeheldenbuurt in gesprek te komen. U kunt haar bereiken via c.van.der.meijden@leiden.nl.