Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Zeeheldenbuurt

 

Beste buurtbewoner,

 

Hierbij nodigt Buurtvereniging Zeeheldenbuurt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 maart 2015 in Buurtcentrum ’t Schippertje, Oosterstraat 16, start 14.30, zaal open 14.00.  U heeft vorige week hiervoor een uitnodiging  in de brievenbus gehad, bijgaand treft u de bijbehorende stukken. Ook niet-leden kunnen aan deze vergadering deelnemen maar hebben geen stemrecht.

 

Aansluitend op de ALV, van 16.30 tot 19.00, is het afscheid van de voorzitter van Buurtvereniging Zeeheldenbuurt, Cor Arnoldus. Cor is 17 jaar voorzitter geweest van de vereniging en heeft zich met grote betrokkenheid en doorzettingsvermogen ingezet voor de leefbaarheid en het behoud van de Zeeheldenbuurt. U bent van harte welkom om afscheid van hem te komen nemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van de buurtvereniging,

Annemarie Koopman, secretaris

 

 

AGENDA

  1.  Opening van de vergadering om 14.30
  2.  Verslag ALV van 18-12-2014 (klik hier (Word) of hier (PDF) om uw exemplaar van het verslag te downloaden) 
  3.  Huishoudelijke mededelingen
  4.  Jaarverslag 2014 (klik  hier (Word) of hier (PDF) om uw exemplaar van het jaarverslag 2014 te downloaden)
  5.  Financieel verslag 2014 (klik  hier (Excel) of  hier (PDF) om uw exemplaar van het financieel jaarverslag over boekjaar 2014 te downloaden) 
  6.  Jaarplan 2015 (o.a. oa wijkvisie en green deal) (klik hier (Word) of hier (PDF) om uw exemplaar van het Jaarplan voor 2015 te downloaden)
  7. Aftreden voorzitter Cor Arnoldus
  8. Verkiezing nieuwe bestuursleden (voorzitter en enkele algemeen bestuursleden). Zie voor de taakomschrijving www.zeeheldenbuurtleiden.nl  of https://nl-nl.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden. U kunt zich kandidaat stellen via contact@zeeheldenbuurtleiden.nl.
  9. Rondvraag en sluiting om uiterlijk 16.45