Voorzitter en bestuursleden buurtvereniging Zeeheldenbuurt gezocht!

Buurtvereniging Zeeheldenbuurt is op korte termijn op zoek naar een betrokken en enthousiaste voorzitter en Algemene Bestuursleden. Bewoners van de Zeeheldenbuurt die belangstelling hebben, kunnen zich kandidaat stellen via contact@zeeheldenbuurtleiden.nl. Indien mogelijk willen we op de komende Algemene Ledenvergadering op 21 maart al enkele nieuwe bestuursleden installeren.

 

 

Wat is en wat doet buurtvereniging Zeeheldenbuurt?

De buurtvereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de Leidse Zeeheldenbuurt inzake hun woon- werk- en leefomgeving. De vereniging houdt de buurtbewoners op de hoogte van plannen die gevolgen voor de buurt hebben (vb. verkeer, welzijn, groen), bespreekt deze met bewoners en behartigt hun belangen naar buiten toe. De vereniging is de officiële gesprekspartner van de buurt met de gemeente.

De vereniging werkt samen met bewoners, gemeente, woningcorporatie Portaal en andere partners aan de uitvoering van de wijkvisie voor de Zeeheldenbuurt.

 

Profiel voorzitter

Als voorzitter van buurtvereniging Zeeheldenbuurt ben je het officiële aanspreekpunt van de vereniging en bewaak je de doelen en de uitvoering van de jaarplanning van de vereniging. Samen met de secretaris ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van alle vergaderingen en correspondentie namens de vereniging.

 

Als voorzitter moet je goed kunnen omgaan met verschillende mensen, inhoudelijk kennis van zaken hebben en een teamspeler zijn. Je voert regelmatig overleg met het bestuur van de vereniging en zit de Begeleidingsgroep Wijkvisie en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor. Je hebt een open oog en oor voor signalen uit de wijk en helpt mee met de organisatie van vrijwilligersactiviteiten, bijvoorbeeld ter uitvoering van de wijkvisie.

 

Daarnaast treed je met de andere bestuursleden op als gesprekspartner namens de Zeeheldenbuurt met derden zoals gemeente, politie, andere verenigingen en instellingen. In het bestuur verdelen we de aandachtsgebieden en taken onderling zo goed mogelijk. Het is verder belangrijk dat je bereid bent je te verdiepen in gemeentelijk beleid en ervaring hebt met belangenbehartiging.

 

Belasting: tussen 4 en 10 uur per week.

 

Vereisten:

 • Aantoonbare bestuurservaring, bij voorkeur (ook) als voorzitter;
 • groot verantwoordelijkheidsgevoel en het voortouw kunnen nemen
 • teamspeler in het bestuur en de begeleidingsgroep wijkvisie
 • een open oog en oor voor signalen uit de wijk
 • duidelijk en overtuigend kunnen communiceren: zowel intern als extern
 • ervaring met belangenbehartiging en interesse in gemeentelijk beleid
 • ervaring met de organisatie van vrijwilligersactiviteiten
 • Je woont in de Zeeheldenbuurt/De Waard

 

Profiel Algemeen Bestuurslid

Als Algemeen Bestuurslid van buurtvereniging Zeeheldenbuurt zet je je actief in voor de verbetering van de buurt. Je denkt mee in het bestuur en in de begeleidingsgroep Wijkvisie over de toekomst van de buurt en de uitvoering van de wijkvisieprojecten.

 

Je bent bereid in overleg met de andere bestuursleden een of meerdere praktische klussen op je te nemen, bijvoorbeeld de organisatie van een vrijwilligersactiviteit voor de buurt, het schrijven van stukken voor de buurtkrant of het bijhouden van de website. Op dit moment zitten we dringend verlegen om hulp bij de buurtkrant en website.

 

Het is mogelijk om je als bestuurslid te specialiseren in bepaalde onderwerpen zoals verkeer of groen.  In overleg met het bestuur neem je deel aan bijeenkomsten van bijvoorbeeld de gemeente of samenwerkingsverbanden waarvan de buurtvereniging deel uit maakt.

 

Belasting: tussen 1 en 4 uur per week.

 

Vereisten:

 • groot verantwoordelijkheidsgevoel en je houden aan afspraken
 • praktische instelling, teamspeler in het bestuur en in andere groepen
 • communicatief, om kunnen gaan met verschillende mensen
 • bereid om zich in de wijkvisie te verdiepen en mee te helpen bij de uitvoering
 • indien mogelijk, ervaring met de organisatie van vrijwilligersactiviteiten
 • wenselijk: redactionele vaardigheden en handig met het bijhouden van de website en sociale media.
 • je woont in de Zeeheldenbuurt/De Waard

 

Meer informatie?  Mail contact@zeeheldenbuurtleiden.nl of bel 06-18818993 of 071-879507 (na 17.00 en in het weekend).