presentatie concept-beeldkwaliteitsplan

Woensdagavond 11 maart, 20.00 uur in bedrijfskantine van cluster Beheer, Admiraal Banckertweg 15.

 

De Zeeheldenbuurt is een karaktervolle buurt. Bewoners, gemeente en woningcorporatie Portaal doen hun best om dat karakter te behouden. In de Wijkvisie zijn daarover afspraken gemaakt.

Het is van belang dat toekomstige nieuwbouw het karakter van de buurt versterkt. Daarom hebben Portaal en de gemeente bureau SteenhuisMeurs opdracht gegeven een ‘beeldkwaliteitsplan’ op te stellen. Dit plan beschrijft de kenmerken van de bestaande bebouwing in de buurt en geeft richtlijnen voor het ontwerp van nieuwe woningen en woonomgeving. Op woensdagavond 11 maart, 20.00 uur, presenteren gemeente en Portaal het concept-beeldkwaliteitsplan voor de Zeeheldenbuurt bedrijfskantine van cluster Beheer, Admiraal Banckertweg 15. Het plan is het meest uitgewerkt voor de nieuwbouwlocaties van Portaal. 

 

Vragen en opmerkingen kunt u tot 11 maart sturen naar M.Verwoest@leiden.nl. Na deze avond geeft de gemeente aan alle betrokkenen nog de ruimte voor inspraak. Die periode duurt circa 6 weken. Daarna stelt de gemeente het beeldkwaliteitsplan vast. Bouwplannen in de Zeeheldenbuurt worden daar voortaan aan getoetst.

 

 

Download het beeldkwaliteitsplan alvast via deze link (PDF, 40 Mb).