ZEEHELDENBUURT VIERT DRIE MOOIE FEESTJES IN ÉÉN KEER!

Op maandag 20 april viert de Zeeheldenbuurt een klein feestje. Dat feestje bestaat uit drie onderdelen. In de eerste plaats vieren we de onthulling van een reusachtig zeventiende-eeuws schip aan de gevel van Trompstraat 20. Daarnaast vieren we de opening van het buurtcentrum Het Behouden Huys aan de Trompstraat 32. En ‘last but not least’ tekenen deze dag Portaal en de BC De Zeehelden namens de buurt de overeenkomst over de toekomst van de Portaalwoningen. Reden genoeg om daar een mooie dag van te maken!

 

Het schip Aemilia 

Hoog aan een zijmuur van Trompstraat 20, komt een schaalmodel van een zeventiende-eeuws schip te hangen. Het schip is 5,5 meter lang, 2 meter hoog, 1 meter breed en circa 200 kilo zwaar. Kunstenaar André Sas is de bedenker en maker van dit project en woningcorporatie Portaal de opdrachtgever. Omdat het schip aan een huis in de Trompstraat hangt, krijgt het de naam Aemilia, naar een beroemd vlaggenschip van luitenant-admiraal Maarten Harpertszoon Tromp. André Sas en Pieter Dool, buurtbewoner, voorzitter van de bewonerscommissie en vroeger timmerman van beroep hebben samen zeker 600 uur werk in het schip gestoken. Ook een aantal andere buurtbewoners heeft een handje geholpen.

Op 20 april na 7.00 ’s ochtends wordt het schip door 6 buurtbewoners uit de tuin van André Sas getild en vervolgens rond 8:00 op een vrachtauto naar Trompstraat 20 gereden. Daar wordt het schip aan de voorgevel bevestigd en in de middag wordt de achtersteven er nog aangemaakt.

 

Het Behouden Huys 

Aan de Trompstraat 32 in een woning omgetoverd tot een klein wijkkantoor. In deze ruimte kunnen partijen uit de buurt vergaderen (o.a. over de uitvoering van de wijkvisieprojecten) en houdt Portaal haar spreekuur. Deze ruimte komt in de plaats van de woning aan de Evertsenstraat. Op 20 april zal wethouder Damen het Behouden Huys officieel openen.

 

Overeenkomst Portaal en bewonerscommissie 

In de afgelopen periode heeft er, olv. een onafhankelijk voorzitter, intensief overleg plaats gevonden tussen Portaal en de BC De Zeehelden. Dit om te komen tot een finale overeenstemming over de aanpak van de op te knappen woningen. Eerder al was er overeenstemming over de sloop van ongeveer 100 woningen o.a. de Evertsen- en Van Speykstraat en de Zijlsingel. Graag staan de partijen even stil bij deze overeenkomst. Het betekent immers dat we nu ook met elkaar echt aan de slag kunnen om de buurt op te knappen. Op 20 april tekenen Portaal (manager Jolanda Donderwinkel) en BC De Zeehelden (voorzitter Pieter Dool) de overeenkomst in het Behouden Huys.

 

Programma 20 april 

Vanaf 7.00 uur zijn er werkzaamheden om het schip uit de tuin van André Sas te tillen. Rond 8.00 zal het schip per vrachtauto naar Trompstraat 20 worden gereden. Daarna wordt het schip opgehesen en aan de gevel vast gezet. In de middag wordt de achtersteven van de Aemilia bevestigd.

Om 19.00 uur hopen we u te treffen voor een kopje koffie met wat lekkers bij het Behouden Huys (Trompstraat 32).

Daar wordt eerst het Behouden Huys geopend door wethouder Damen en de overeenkomst getekend.

Daarna lopen we met z’n allen naar Trompstraat 20 waar rond 19.30 Admiraal Tromp zelf – onder begeleiding van Drumband Con Fuoco – het schip de Aemilia zal dopen!

 

Film 

Hieronder ziet u een speciaal filmpje over het maken van Aemilia door filmmaker Michiel Keller. Hij filmt ook het uit de tuin tillen, het vervoer, ophangen en dopen van het schip. Het WOZ-fonds verleende hiervoor subsidie.