Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en Buurtborrel (6 maart)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en Buurtborrel op 6 maart a.s.

  • 15:00-16:30: Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Zeeheldenbuurt
  • 16:30-17:00: Buurtborrel

Wanneer: zondagmiddag 6 maart vanaf 15:00. Waar: cultureel centrum Wibar, Willem Barentszstraat 39 (tegenover het Warenhuis). Voor wie: alle bewoners van de Zeeheldenbuurt. Meld u zich even van te voren aan via contact@zeeheldenbuurtleiden.nl. Fijn om te weten dat u komt!

Elkaar weer LIVE ontmoeten! De Buurtvereniging Zeeheldenbuurt organiseert een Algemene Ledenvergadering en een gezellige Buurtborrel. Alle bewoners van de Zeeheldenbuurt van harte welkom!

15:00-16:30: Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Zeeheldenbuurt. De hoofdtaak van de buurtvereniging is het behartigen van de belangen van de buurt bij de gemeente, bijvoorbeeld over het verkeer in de buurt, groen, welzijn en de komende energietransitie. Daarnaast organiseert de buurtvereniging ook activiteiten: bijvoorbeeld groenacties, borrels en Burendag.  Iedereen mag deelnemen aan de ledenvergadering, maar als u wilt stemmen, dan moet u lid zijn. Dit is zo in de statuten geregeld. Link naar de concept-agenda ALV buurtverenigng Zeeheldenbuurt 6 maart 2022. De overige stukken worden in de loop van de komende week toegevoegd. 

Heeft u ideeën voor of over de buurt? Bijvoorbeeld over de verkeerssituatie in de buurt, tegengaan verkamering, meer welzijnswerk, groen, invloed van de buurt op de energietransitie? Moet er meer gedaan worden aan gezelligheid en ontmoeting? Nu de Wijkvisie Zeeheldenbuurt (bijna) klaar is, is er ook meer ruimte voor nieuwe ideeën. We horen graag van u: waar moet de buurtvereniging prioriteit aan geven in 2022 en verder? Stuur uw voorstellen alvast naar contact@zeeheldenbuurtleiden.nl.

Onderdeel van de ledenvergadering op 6 maart is het concept jaarplan buurtvereniging zeeheldenbuurt 2022.  Op 6 maart willen we eerst en vooral de wensen vanuit de buurt inventariseren. Tijdens een discussiebijeenkomst dit voorjaar gaan we het jaarplan verder uitwerken, onder leiding van Leidse Gesprekken.

En we hebben u nodig! We zijn op zoek naar betrokken nieuwe bestuursleden. Zonder bestuursleden geen buurtvereniging. Hebt u groene vingers, leuke ideeën of gaat u graag met de gemeente om tafel over bijvoorbeeld het verkeer, welzijn of de energietransitie, meld u dan van te voren aan via contact@zeeheldenbuurtleiden.nl.

16:30-18:00: Buurtborrel met lekkere hapjes en muziek.  Kom mede-buurtgenoten ontmoeten in de Wibar! Dat is fijn proosten: de eerste twee drankjes zijn op rekening van de buurtvereniging en er zijn lekkere hapjes (zoet en hartig). Meld u van te voren aan via contact@zeeheldenbuurtleiden.nl.

Door bewoners ingebrachte onderwerpen Jaarplan 2022:

* Veiligheid Zijlsingel, oa geen voetpad langs woonboten, meer spiegels nodig en alternatieve routes hulpdiensten;

* fietsroute Tasmanstraat: gemeente gaat aan het werk zonder uitspraak Raad van State af te wachten

* verkeersituatie rondom bedrijventerrein Jongeneel, Waard- en Oosterstraat.

* parkeren in de buurt: oa intekenen lijnen voor parkeervakken, zodat wat zuiniger geparkeerd wordt.

Stukken voor ALV  (jaarverslagen volgen nog)

concept-agenda ALV buurtverenigng Zeeheldenbuurt 6 maart 2022

concept jaarplan buurtvereniging zeeheldenbuurt 2022

ZHB begroting 2022

ZHB verantwoording 2016

ZHB verantwoording 2017

ZHB verantwoording 2018

2019 ZHB verantwoording

2020-ZHB verantwoording

2021 ZHB verantwoording

ZHB begroting 2022-geconverteerd

Omgevingsvergunningen voor verbreding Tasmanstraat en bomenkap

Omgevingsvergunningen voor verbreding Tasmanstraat en bomenkap

Het besluit om de Tasmanstraat te verbreden is genomen in verband met de herinrichting van de Tasmanstraat als fietsstraat. De gemeente nam hierover al eerder een verkeersbesluit. Daartegen hebben bewoners van de Tasmanstraat een beroep bij de rechtbank ingesteld. Nu de omgevingsvergunningen zijn verleend kunnen de bewoners ook daartegen in beroep gaan.

Bijlagen:

B&W neemt verkeersbesluit over Tasmanstraat

B&W neemt verkeersbesluit over Tasmanstraat.

B&W heeft een definitief verkeersbesluit genomen over de Tasmanstraat. Dat betekent dat er een fietsstraat wordt aangelegd, er eenrichtingsverkeer voor auto’s komt en dat de afsluiting voor auto’s tussen de Tasmanstraat en Evertsenstraat vervalt. Bewoners hadden hiertegen eerder zienswijzen ingebracht maar dit heeft niet geleid tot wijzigingen in het besluit.  Bewoners kunnen nog wel suggesties aanleveren voor de inpassing van de fietsroute. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met projectleider Petra Tempelaars (p.tempelaars@leiden.nl).

Het verkeersbesluit is vandaag gepubliceerd in de staatscourant (https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-34572.html).  Bijgaand de brief van de wethouder aan de indieners, de reactie van de gemeente op de zienswijzen, het verkeersbesluit zelf en de tekeningen. De bewoners die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen tegen dit besluit bij de rechtbank Den Haag.

20200623 Brief Ashley North

20200619 Nota van beantwoording zienswijzen – Verkeersbesluit fietsroute tussen de Rijndijken

stcrt-2020-34572

exb-2020-33251

achtergrondinformatie bij bijeenkomst fietsroute tasmanstraat

Achtergrondinformatie bij  bijeenkomst met wethouder Ashley North over het ontwerp verkeersbesluit Tasmanstraat.

Plaats: het gebouw van SV Ons Eiland op donderdag 9 januari om 19.30 (inloop va 19.15).

Zie ook de tekst van de uitnodiging voor het gesprek met de wethouder, met toelichting op de achterkant: uitnodiging 8 januari

 

Eerder gepubliceerde brieven en onderzoeken in chronologische volgorde:

2017:

21-02-2017: presentatie schetsontwerp Zeeheldenpark op inloopavond

facebookbericht over inloopavond: https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/1283027881783837?__tn__=-R

Antwoorden op bewonersavond over het Schetsontwerp Zeeheldenpark dd 21022017: 170330 Antwoorden inloopavond Zeeheldenpark 170216 (1)

20 april 2017: inloopavond over voorlopig ontwerp Zeeheldenpark

Foto’s  inloopavond 20 april 2017 over het voorlopig ontwerp op facebook:  https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/1344346965651928?__tn__=-R

Antwoorden Bewonersavond Voorlopig Ontwerp Zeeheldenpark dd 20042017: 20170420- Antwoorden op opmerkingen bewoners over Zeeheldenpark (1) (1)

Uitnodiging informatieavond Herinrichting Zeeheldenpark en keuze fietsroute 22 juni 2017: 1702341_Project en Programmamanagement_Uitnodiging Zeeheldenpark_web

Informatieavond 22062017 facebook: https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/1411579868928637?__tn__=-R

20 juli 2017, bewonersbrief: gemeente onderzoekt extra variant: 2017-186 Tasmanstraat e.o. – stand van zaken fietsroute – brief (1)

 

2018

20180205Tasmanstraat e.o. – variant fietsroute def

facebookbericht https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/1633465140073441?__tn__=-R

11 december 2017: onderzoek staat essenbomen bij Admiraal Banckertweg: Briefrapport 301518 BEA Leiden Admiraal Banckertweg v1.0

15 december 2017: notitie verkeersveiligheid in de Tasmanstraat:  104901-17-019.144-notd-Verkeersveiligheid in de Tasmanstraat

Tabel met alle door de gemeente onderzochte varianten, NB: het gaat om variant 1 (Tasmanstraat als fietsroute) en variant 4 (fietsroute aan de oostzijde van het park)Afwegingstabel Alle Varianten Tasmanstraat

16 mei 2018, vervolgstappen Zeeheldenpark: 2018-114 Zeeheldenpark – vervolgstappen – brief (1)

 

2019

13 maart 2019: definitief ontwerp Zeeheldenpark vastgesteld:  https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/photos/a.525942964159003/2186666911419925/?type=3&theater

19 april 2019, uitnodiging voor inloopavond Fietsroute Tasmanstraat: 2019-111 Zeeheldenbuurt en Utr Jaagpad – fietsroute – brief (1) (1)

7-28 mei: Samenvatting fietstellingen op de Admiraalsweg en Evertsenpad: 20190717 Fietstellingen

7-28 mei 2019, Fietstelling Admiraalsweg: Fietstelling 1.001 Admiraalsweg 2019 fietspad week 2 ri samen oké

7-28 mei 2019, Fietstelling Evertsenpad: Fietstelling 1.004 Evertsenpad 2019 week (br)f 2 ri samen oké

juni 2019: Antwoorden bewonersavond 14 mei 2019 (1)

10 juli 2019: 2019-179 Terugkoppeling fietsroute tussen de Rijnen – brief (1)

facebookbericht: https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/2614070025346276?__tn__=-R

1 november 2019: ontwerp Verkeersbesluit gepubliceerd: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-57608.html?fbclid=IwAR1mxmIvCkjzmt6u5ZcqFetlScU87n7GOju0nBuWB0tBec1TTTka3LpHp6U

8 november 2019: een nieuw rapport over de staat van de essenbomen: BD19185_Leiden inspectie ETS Zeeheldenpark DEF