Stukken behorende bij de Algemene Leden Vergadering van de Buurtvereniging Zeeheldenbuurt Leiden

Beste buurtbewoner,

Hierbij nodigt Buurtvereniging Zeeheldenbuurt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 april 2016 in Speeltuin Ons Eiland van 20.00 tot 21.30. De zaal is open vanaf 19.45 uur. De stukken voor deze vergadering kunt u hieronder via de diverse links downloaden in PDF. Excuses voor het ongemak.

Ook niet-leden kunnen aan deze vergadering deelnemen, maar hebben geen stemrecht.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Annemarie Koopman, secretaris

De uitnodiging is hier te downloaden in PDF.

De begroting voor 2016 is hier te downloaden in PDF.

Het financieel verslag over 2015 is hier te downloaden in PDF.

Het jaarverslag over 2015 is hier te downloaden in PDF.

Het jaarplan voor 2016 is hier te downloaden in PDF.

De notulen van de vorige ALV dd. 21-03-2015 is hier te downloaden in PDF.