Cor Arnoldus geridderd!

Dinsdag 26 april is onze oud-voorzitter, Cor Arnoldus, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd Cor en familie!

Borrel na, Cor met dochters Kim en Patricia

 

Ter gelegenheid daarvan hield Burgemeester Lenferink de volgende toespraak:

 

De heer Cor Arnoldus, geboren op 12 september 1956, te Leiden

Dames en heren, vorig jaar vierden we Koningsdag voor het eerst in nieuwe stijl. Willem Alexander en Maxima wilden Koningsdag op een andere wijze vieren dan de wijze waarop Beatrix dat altijd had gedaan. Het konings­paar bezocht Dordrecht en opende het nieuwe museum ‘Het Hof van Nederland’. Daarbij werd een moderne vertaling van de notulen van de ‘Eerste Vrije Statenver­ga­dering’ ondertekend, met als kern: ‘Nederland is een onafhankelijk land waar je vrij bent om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent.’  De ondertekenaars zouden behalve onze koning ook vertegenwoordigers zijn van de twaalf steden die in 1572 aanwezig waren geweest. Leiden was erbij, dus ik kreeg een daartoe strekkend verzoek van de burgemeester van Dordrecht. Het moest een ‘gewone’ burger zijn, maar wel een persoon die gedragen zou worden door of herkenbaar zou zijn voor de bevolking van de gemeente die hij vertegenwoordigde.

Ik hoefde toen niet heel lang na te denken en ik vroeg Cor Arnoldus of hij bereid was naar Dordrecht af te reizen. Cor vond dat een hele eer en heeft Leiden met verve vertegenwoordigd. Ik zal maar niet zeggen hoe lang hij heeft moeten wachten alvorens hij aan de beurt was. Ook was de uitzendtijd op de televisie minimaal. Koning en Koningin hadden niet genoeg tijd en toen Cor aan de beurt was, was het Koningspaar helaas al vertrokken.

Cor Arnoldus, dames en heren, was jarenlang het ge­zicht van de Zeeheldenbuurt. En zijn imago is altijd positief geweest. Ik ken hem al sinds 2003, toen ik door Leiden trok tijdens de campagne voor het burgemees­ters­refe­rendum. Ik weet nog hoe ik de speeltuin Ons Eiland bezocht. Ze hadden er een heuse flyer voor gemaakt. Boos was ik dat de familieschommel moest verdwijnen, Jes noemden ze die, naar de muzieksoort. Cor maakte direct indruk met zijn keurige manier van optreden en kennis van zaken. Ik ben, toen ik al burge­meester was, vaker in de speeltuin geweest. Ik kan me bijvoorbeeld de presentatie van het boek over de ge­schiedenis van de Zeeheldenbuurt in het stampvolle gebouwtje van de Speeltuinvereniging nog goed herinneren. Uiteraard was Cor Arnoldus als redacteur betrokken. Ik dacht daar, het eerste exemplaar te mogen ontvan­gen want dat ben ik zo gewend, maar nee, ik werd geacht het eerste exemplaar uit te reiken!

Zonder Cor Arnoldus had de Zeeheldenbuurt er heel anders uitgezien. Met een enorme betrokkenheid en doorzettingsvermogen heeft hij zich ingezet voor de leefbaarheid en het behoud van de Zeeheldenbuurt. Daarbij trad hij altijd zeer tactvol op. Zelfs als hij het niet met het gemeentebestuur eens was, en dat kwam voor, dames en heren, wist hij de persoonlijke relaties goed te houden en dat is altijd heel erg gewaardeerd.

In 1998 richtte Cor de buurtvereniging Zeeheldenbuurt op, werd de eerste voorzitter en bleef dat, enigszins in strijd met de statuten, maar liefst 16,5 jaar. En passant nam hij ook nog eens een flink aantal jaren het penning­meesterschap waar. Daarnaast was en is hij ook nog eens voorzitter van de Speeltuin ‘Ons Eiland’.

Niet alleen organiseerde Cor in deze hoedanigheden van alles en nog wat, van buurtborrels, wijkfeesten, burendagen, het parkfeest, een vreugdevuur tijdens oud- en nieuw, de buurtbrunch…tot deelname aan de peur­bakkentocht. Hij behartigde de belangen van de buurt ook perfect en zorgde ervoor dat hij wist wat er leefde in de buurt, al dan niet met behulp van enquêtes. Hij kreeg het voor elkaar dat in de tijd van de Sociale Vernieuwing de Zeeheldenbuurt een prima programma kreeg, dat met het verkregen Rijksgeld ook nog eens goeddeels werd uitgevoerd. Later nam hij intensief deel aan het overleg over de Ringweg Oost en we kunnen rustig zeggen dat het feit dat die uiteindelijk niet door­ging mede op het conto van Cor Arnoldus kan worden geschreven. Cor nam ook het initiatief tot de oprichting van een bewo­ners­commissie voor de woningen van Woningcorporatie Portaal en last but nog least, nam hij het initiatief om voor de Zeehel­den­buurt een wijkvisie op te stellen: niet gewoon mee­werken aan een visie van de corporatie of de gemeente, nee hij zorgde ervoor dat de buurtveren­iging de opdrachtgever werd en de bewoners sterk betrokken werden. Zo’n bottom-up benadering is echt een unicum in Nederland.

 

Beste Cor, je bent een man van statuur, een echte zeeheld! Mensen als jij zijn heel belangrijk voor de samenleving. Dat heeft het gemeentebestuur vorig jaar al tot uitdrukking gebracht met de uitreiking van de gouden speld, maar ik ben er heel blij mee dat het ook Zijne Majesteit koning Willem Alexander, heeft behaagd jou te decoreren. Hij heeft je bij koninklijk besluit van 27 januari benoemd tot …… Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Bijgaand ook enige foto’s gemaakt tijdens en na de plechtigheid in de Hooglandse Kerk.

Op Sleutelstad.nl  is een uitgebreide fotorapportage te zien: http://sleutelstad.nl/2016/04/26/zestien-koninklijke-onderscheidingen-uitgereikt-bij-leidse-lintjesregen/