Eindelijk… een visie voor de wijk!

Beste bewoners van de Zeeheldenbuurt,

 

Jarenlang bent u als bewoners en ondernemers onzeker over de toekomst van uw wijk. Het is de hoogste tijd dat de buurt weer perspectief krijgt. En dat gaat gebeuren!

De gemeente heeft op verzoek van de buurtvereniging en bewoners besloten dat er eerst een wijkvisie voor de Zeeheldenbuurt wordt gemaakt voordat er definitieve besluiten vallen over de wijk. De gemeente wil de bewoners de ruimte geven om eerst zelf aan te geven hoe de wijk er in de toekomst uit moet zien. De buurtvereniging mag daarom nu professionele krachten inhuren om de buurt te helpen bij het maken van de wijkvisie. Wij zijn hiervoor gevraagd en gaan graag samen met u aan de slag.11 december lopen wij door de buurt om kennis te maken.

 

Tot dan!

Francien de Groot (projectleider wijkvisie) en Esther Vlaswinkel (stedenbouwkundige)

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze taak is alle meningen te verzamelen en ervoor te zorgen dat uw wensen en ideeën vertaald worden in een visie. Een visie voor de verdere toekomst (2025), zodat ook uw kinderen hier later met plezier kunnen wonen en leven. Maar natuurlijk komen ook verbeteringen op korte termijn aan bod. Er gebeurt al veel door bewoners zelf en misschien heeft u nog veel meer ideeën, waar de buurt direct beter van wordt.

 

Ons doel is op basis van uw inbreng een visie te maken over alles dat voor de buurt belangrijk is, of het nu gaat om wonen, de leefomgeving, speelgelegenheid, verkeer en parkeren, groen of voorzieningen voor jong en oud in de wijk. We gaan luisteren naar alle partijen in de buurt, zoveel mogelijk bewoners, maar ook de ondernemers. Verder willen we graag van Portaal, Libertas en de gemeente horen wat zij voor de wijk kunnen doen.

We gaan graag eind januari en eind februari samen met u aan de slag in workshops per straat. De visie presenteren we vlak voor de verkiezingen in een slotdebat waar de wethouder en raadsleden voor uitgenodigd worden.

 

Wat verwachten wij van u?

Dat een buurt zelf een toekomstvisie maakt is heel bijzonder. Wij hebben het nog niet eerder meegemaakt. Het is dus heel belangrijk is dat u als bewoner meedoet. Sterker nog, de komende maanden bent u aan zet! Neem die uitdaging aan en doe mee:

  1. Neem deel aan de begeleidingsgroep van de wijkvisie. Iedereen die iets wil betekenen is welkom op de 1e bijeenkomst op 17 december, 20.00
  2. Kom naar de workshops die wij gaan organiseren. Meer informatie volgt in januari maar reserveer de data alvast in uw agenda.
  3. Vul uw wens voor de toekomst NU in en bezorg hem bij Speeltuin ‘Ons Eiland’ (Kortenaerstraat 61), zodat hij in de kerstboom daar komt te hangen


Belangrijke data voor u

December:

Woensdag 11 december 16.00 – 19.00 uur: Francien en Esther maken kennis met de buurt

Dinsdag 17 december 20.00 – 22.00 uur: 1e begeleidingsgroep voor iedereen die wil, voormalige School Oosterstraat (ingang naast Buurtcentrum)

Zaterdag 21 december 19.30 – 22.00 uur: Buurtborrel bij de kerstboom met uw wensen, Speeltuin ‘Ons Eiland’ (Kortenaerstraat 61)

 

Samen met een vertegenwoordiger uit de begeleidingsgroep houden Francien en Esther interviews met belanghebbenden

 

Januari

28,29,30 januari: Workshops per straat

1 februari: presentatie tussenresultaat

 

Samen met de begeleidingsgroep worden de belangrijkste uitkomsten vertaald naar verschillende varianten voor de toekomstige wijk.

 

Februari

25, 26, 27 februari: Workshops per straat: Welke varianten en ideeën  zijn kansrijk?

1 maart: presentatie wijkvisie en debat met wethouder en raadsleden

 

 

Wat is de begeleidingsgroep?

 

De begeleidingsgroep trekt samen met Esther en Francien het proces van de wijkvisie. Er is een brede afvaardiging nodig van alle betrokkenen bij de buurt: Bewoners, ondernemers, bewonerscommissie, buurtvereniging, Libertas, Portaal en gemeente. Dus geef u op!

 

Wens voor uw wijk

 

Kom kijken naar alle wensen in de kerstboom op zaterdag 21 december om 19.30 Speeltuin ‘Ons Eiland’ (Kortenaerstraat 61), en drink een glas glühwein op een actief en inspirerend 2014 en een goede wijkvisie.

 

Let op! De kerstboom in Buurtcentrum ’t Schippertje is het eindpunt van een speciale wandeltocht langs kunstzinnige kerstbomen en optredens van Leidse kunstenaars. Start: Kaasmarktschool, Koppenhinksteeg 13, om 20.00. Deelname is gratis.  Voor meer informatie klik hier.

 

 

contact

contactpersoon begeleidingsgroep

Annemarie Koopman

a.m.koopman@online.nl

 

Projectteam

Francien de Groot

franciendegroot@gmail.nl

06-53182995

 

Esther Vlaswinkel

esther@uplab.nl

06-51913078

 

 

Download de flyer met onderstaande link

Gebiedsvisie Flyer 01_web