6 februari: Informatie-bijeenkomst over activiteiten- en ontmoetingsplek

Wat is de beste plek voor activiteiten en ontmoeting in de Zeeheldenbuurt?

Denk aan sporten en spelen, elkaar ontmoeten, horeca en informatie over zorg. Wat is nodig voor verschillende leeftijdsgroepen zoals kinderen, jongeren, senioren……..? Wat kan in Speeltuin Ons Eiland en wat in het park?

De gemeente legt drie scenarios aan de wijk voor.
Aan elk scenario zitten voor- en nadelen. Om te kunnen stemmen is het belangrijk dat iedereen een juist beeld heeft wat elk scenario inhoudt. Daarom wordt in drie bijeenkomsten op zaterdag 6 februari hierover informatie gegeven en worden vragen beantwoord. U bent vrij om te kiezen welke bijeenkomst u het beste uitkomt. De mogelijkheden zijn:

Noord 12.00-13.30 uur bij Infopunt De Ruijter, De Ruijterstraat 29
Zuid 13.30-15.00 uur bij Infopunt De Ruijter, De Ruijterstraat 29
Midden 15.30-17.00 uur in het speeltuingebouw, ingang bij Kortenaerstraat 61

In het kaartje hieronder ziet u tot welke groep bewoners u hoort, Noord, Zuid of Midden.

Kaartje Noord-Midden-Zuid