De Zeeheldenbuurt kiest!

Inwoners van de Zeeheldenbuurt kunnen van 13-21 februari hun stem uitbrengen. De vraag is waar en hoe zij hun buurtgenoten ontmoeten en kinderen het beste kunnen spelen.

Waarom zou ik stemmen?

U kent uw wijk het beste! Daarom kunt u meebepalen waar activiteiten voor de verschillende leeftijden het beste plaatsvinden. Denk aan sporten en spelen, ontmoeting en ontspanning, met horeca, informatie over zorg en een podium. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Activiteitenplek in de speeltuin
 2. Activiteitenplek zowel in speeltuin en park
 3. Activiteitenplek in het park

In het weekeinde van 12 februari 2016 ontvangt elk huishouden in de Zeeheldenbuurt een stemformulier met een persoonlijk nummer. In het stemformulier staat ook belangrijke achtergrondinformatie (zie  http://www.jso.nl/wp-content/uploads/2016/02/Wijkpeiling-De-Zeeheldenbuurt-kiest.pdf ) over de drie scenario’s. NB: Achteraf merkten we dat er een foutje zit in de tekst van scenario 1. Het is niet zo dat de voetbalkooi in alle gevallen blijft bestaan. Het park wordt straks in zijn geheel opnieuw ontworpen, en alle bewoners van de Zeeheldenbuurt zullen worden uitgenodigd om hierover mee te denken.

Tot 21 februari kunt u zowel online als met het stemformulier stemmen op één van de drie scenario’s. Dat kan op drie manieren:

 1. Door op internet het ‘stemformulier’ in te vullen via webadres: http://www.formdesk.com/jso/zeeheldenbuurtkiest

(Houdt u uw persoonlijke nummer bij de hand, u wordt gevraagd dit in te vullen!)

 1. Door onderstaand formulier in te vullen en te deponeren in de daarvoor bestemde ‘brieven of stembus’ bij:
  • Speeltuinvereniging Ons Eiland: Kortenaerstraat 61
  • Infopunt de Ruijter: Ruijterstraat 29-31
  • Bakkerij Meijers: Trompstraat 44
 1. Gratis via de post: Gemeente Leiden, antwoordnummer 10594, 2300 VL Leiden

De uitslag van de wijkpeiling wordt verwerkt in een advies van JSO (adviesbureau) aan de gemeente(raad).

Deze wijkpeiling is een uitwerking van de wijkvisie die de buurt heeft gemaakt. De visie beschrijft hoe de buurt eruit wil zien in 2025.

In de visie is de Zeeheldenbuurt in 2025 een wijk waar:

 • meer levendigheid is
 • verschillende (leeftijds-)groepen en leefstijlen prettig samen wonen
 • men elkaar kent, helpt en voor elkaar zorgt
 • je zowel woont als werkt; de vele ondernemers/ zzp’ers in de wijk richten ook meer dienstverlening op de buurt en bewoners nemen zelf initiatieven.

Voor meer informatie kunt u terecht op:

https://www.facebook.com/Zeeheldenbuurtkiest

https://zeeheldenbuurtleiden.nl/

https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/posts/973830149370280

https://www.facebook.com/ZeeheldenbuurtLeiden/

https://www.facebook.com/svonseiland

Jeanette van der Meer, senior adviseur (mob.: 06  3494 9953)

Vincent Kokke, adviseur (mob. 06 52752638)