Zeeheldenbuurt Kiest!! Wijkpeiling 13-21 februari

Wijkpeiling 13-21 februari

Wat is in de Zeeheldenbuurt de beste plek om elkaar te ontmoeten, sporten en spelen, met podium, infopunt voor zorg en horeca? De gemeenteraad heeft in 2014 de wijkvisie voor de Zeeheldenbuurt vastgesteld. Aandachtspunt was hierbij waar en hoe de activiteiten- en ontmoetingsplek voor alle leeftijdsgroepen in de wijk moet komen. Centraal staan de mogelijkheden van het park en de speeltuin Ons Eiland. De gemeente legt aan de wijk drie scenario’s voor:

1. Speeltuin blijft op dezelfde plek in Ons Eiland, ingang Kortenaerstraat, en het gebouw wordt gebruikt voor buurtactiviteiten voor alle leeftijden van 0-100 jaar. Het park wordt opgeknapt.

2. De speeltuin blijft voor kinderen tot 12 jaar in Ons Eiland. Voor ca 10 jaar en ouder is er avontuurlijke speelgelegenheid in het park. In het park komt een gebouwtje voor kleinere buurtactiviteiten, grotere activiteiten vinden plaats in het speeltuingebouw. Het park is aantrekkelijk ingericht voor alle leeftijdsgroepen van 0-100 jaar.

3. Speeltuin, inclusief activiteitenplek voor de buurt, wordt verplaatst naar het park. Het park wordt aantrekkelijk ingericht voor alle leeftijden van 0-100 jaar.

Tussen 13 en 21 februari kunt u stemmen op een van de drie scenario’s.  Elk huisadres ontvangt een stembiljet met een persoonlijk nummer. Stemmen kan digitaal of door aankruisen op het stembiljet. Stembiljetten kunnen op een aantal plaatsen worden ingeleverd zoals bij het speeltuingebouw Ons Eiland, de bakker …. en het Infopunt De Ruijter.

Voor vragen kunt u bellen of mailen met Jeanette van der Meer, via een mailtje naar j.vd.meer@jso.nl, of een belletje naar 06-34949953.