Zeeheldenbuurt Zoekt Buurtmakelaar

Buurtvereniging Zeeheldenbuurt Leiden zet zich in voor de belangen van de bewoners van de Zeeheldenbuurt in Leiden.

Libertas Leiden is een zorg- en ondersteuningsorganisatie, stevig geworteld en met goede voorzieningen in de wijk.

Voor de buurtvereniging Zeeheldenbuurt zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste en ervaren

Buurtmakelaar

Opbouwwerker in dienst van de buurt voor 12 uur per week

In de Zeeheldenbuurt in Leiden is een wijkvisie opgesteld waaraan vele bewoners hebben meegewerkt. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak met diverse deelprojecten. Voor het deelproject Zeeheldenbuurt Aan Zet zoeken we een buurtmakelaar, die inhoudelijk opereert in opdracht van de buurtvereniging. Libertas Leiden fungeert als formeel werkgever.

De functie

Kerntaak van de buurtmakelaar is het binnen beperkte tijd tot stand brengen van een goed functionerende netwerkorganisatie voor het organiseren van activiteiten voor de buurt, onder regie van de buurt zelf. De buurtmakelaar zorgt er voor dat er een samenhangend geheel aan activiteiten tot stand komt, gericht op het maatschappelijk participeren van bewoners. Hiertoe legt hij/zij contacten, activeert en ondersteunt hij/zij bewoners(groepen) en stimuleert hij/zij onderlinge samenwerking. Wij zoeken Een enthousiaste buurtmakelaar -die werkt in opdracht van de buurt- met de competenties: zeer communicatief, flexibel en proactief.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • het in samenwerking met de deelprojectgroep Zeeheldenbuurt Aan Zet opzetten en ondersteunen van een netwerkorganisatie
  • het ontwikkelen van een werkwijze om de buurtvraag en het buurtaanbod in beeld te brengen en te monitoren
  • het versterken van bewoners(groepen) om eigen initiatieven en activiteiten te ontplooien
  • het bevorderen van onderlinge verbinding en betrokkenheid

Wij bieden

Een aanstelling in eerste instantie voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot eind 2017. Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening schaal 8.

Informatie en sollicitatie

Uitgebreide informatie over deze functie is te verkrijgen bij Annemarie Koopman (buurtvereniging Zeeheldenbuurt), telefoon 071-8795074 en bij Feiko van Deuren (Libertas Leiden), telefoon 06-12805409. Uw schriftelijke sollicitatie, bestaande uit een motivatiebrief met CV ontvangen wij graag uiterlijk maandag 6 oktober 2015 via solliciteren@libertasleiden.nl o.v.v. Buurtmakelaar Zeeheldenbuurt.

Klik hier voor de vacature tekst in PDF.