Uitvoeringsprogramma Wijkvisie

Vanaf april staat de wijkvisie online op deze website. Op verzoek van de gemeente heeft hetzelfde projectteam, geholpen door een begeleidingsgroep van actieve buurtbewoners, daarna de 11 projecten in de wijkvisie uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.
In het uitvoeringsprogramma wordt bekeken of de projecten die in de wijkvisie staan, haalbaar zijn en zo ja, hoe je ze kan realiseren.

 

Op de Parkborrel op 20 september is het uitvoeringsprogramma gepresenteerd aan de buurt. Naar aanleiding van kritiek vanuit de bewoners is er nog het een en ander aan gewijzigd en vorige week is de nette, definitieve versie van het programma bij de gemeente ingeleverd. U kunt dit programma HIER downloaden (PDF, 30Mb).

 

De wijkvisie en het uitvoeringsprogramma worden samen aan het College en de gemeenteraad voorgelegd. Daarmee kan de gemeente kiezen aan welke projecten en op wat voor wijze, zij medewerking gaat verlenen. De gemeente maakt haar eigen keuzes in een zogenaamd ‘kaderbesluit’.

 

Vanmiddag werd bekend dat het college het kaderbesluit wijkvisie genomen heeft en begin volgende week openbaar maakt. Dat is ook voor de buurtvereniging spannend, want ook wij kennen de inhoud ervan niet. We houden u op de hoogte.