Uitnodiging bijeenkomst ouderen 55+ Zeeheldenbuurt

Het welzijnswerk in de Zeeheldenbuurt krijgt een nieuwe start, om te beginnen met de ouderen in de wijk! Kom ook aanstaande donderdag 16 oktober 13.30 naar Buurtcentrum ’t Schippertje en geef aan wat u wil dat er voor en door ouderen in de wijk wordt georganiseerd.

 

Nieuwe opzet ouderenactiviteiten
Wegens brand is Buurtcentrum ‘t Schippertje een tijd dicht geweest, maar we gaan nu weer op volle kracht beginnen met een nieuwe opzet: u kunt zelf aangeven aan welke activiteiten u in de buurt wil deelnemen en wat voor hulp u daarbij nodig hebt.

Waar zou u aan kunnen denken? Bijvoorbeeld aan… een wekelijkse ochtend voor bingo, sjoelen of rummikub, een koffie-inloop, een kaartclub, samen koken, een wandel- of fietsclub, samen een uitje organiseren, een internetcafé voor ouderen, een leesclub, elkaar helpen met klussen en tuinieren, cursussen, een nieuwe historische avond voor de Zeeheldenbuurt…

Kortom, wat wilt u dat er komend jaar voor u in de Zeeheldenbuurt te doen is? Praat en beslis mee op donderdag 16 oktober a.s. U bent van harte welkom!

 

Achtergrond
Ter voorbereiding van de Wijkvisie Zeeheldenbuurt heeft het Projectteam dit voorjaar ook gesproken met ouderen in de wijk. Zij gaven aan dat het jammer is dat er nog maar weinig activiteiten voor hen zijn sinds het Buurtcentrum is gesloten. En als er iets wordt georganiseerd, dan is het moeilijk om daar iedereen van op de hoogte te stellen.

 

Nu ’t Schippertje weer open gaat, is het tijd voor een nieuwe start. Radius en de buurtvereniging hebben bedacht een bijeenkomst voor alle ouderen in de buurt te organiseren, om helder te krijgen wat ouderen in de Zeeheldenbuurt op dit moment voor activiteiten willen. Daarbij moet rekening gehouden worden met de verschillen tussen mensen: niet iedereen heeft immers dezelfde belangstelling of hobbies.

Het is verder van belang te weten dat het welzijnswerk straks anders georganiseerd gaat worden: het is dan niet meer zo dat Radius of Libertas de activiteiten bedenken, maar de mensen doen dat vooral zelf, maar kunnen daarbij hulp van het welzijnswerk krijgen.

De bijeenkomst in ’t Schippertje wil Radius en de buurtvereniging gebruiken om de gewenste, maar ook om de al bestaande activiteiten voor ouderen in kaart te brengen, en verder wat voor het slagen daarvan nodig is. Bijvoorbeeld het beschikbaar zijn van een zaaltje, ondersteuning bij de organisatie of een budget.

 

Na de bijeenkomst willen we ook iedere oudere in de wijk blijven informeren en betrekken, via internet, maar ook via informatie op papier.