Tentoonstelling over Archeologische opgraving Lakenplein/ Looiersplein

LEIDEN – Een kleine tijdelijke tentoonstelling over de bouwgeschiedenis van Looiersplein, Waardgracht en omgeving, met als kern de opgravingen die het archeologische bedrijf IDDS daar in opdracht van DUWO en de gemeentelijke archeologische dienst onlangs heeft verricht, is de komende drie weken te zien in buurtkamer de Meelbox aan het Looiersplein. Zeven grote wandplaten en een vitrine vol vondsten tonen voor het eerst en laatst wat daar ooit was: het DNA van het “echte” Leiden. De resten van de grote en arme, maar roemruchte volkswijk die in 1970 werd gesloopt, in augustus gedeeltelijk boven water is gekomen die nu weer “voor eeuwig” onder het grondwater in de bouwput is gestopt.

“Het DNA van Leiden” is de naam van de bijzondere tentoonstelling die het archeologische projectbureau IDDS in samenwerking met de Huurdersorganisatie Ons Doel en de Bewonerscommissie Nieuw Groenhoven de komende 3 weken in de buurtkamer De Meelbox aan het Looiersplein te Leiden presenteren. De mini-expositie is een kortlopend bruikleen, zou oorspronkelijk tot en met 28 september te zien zijn, maar is nu wegens grote belangstelling en Leidens Ontzet geprolongeerd tot 17 oktober. Dankzij een gift van de Huurdersorganisatie Ons Doel. , die de huur van de vitrine mogelijk maakte, en dankzij de sympathieke geste van archeologisch projectbureau IDDS, die hiervoor zijn eigen werkzaamheden aanpaste. Het expositiemateriaal is namelijk pas opgegraven en moet nog wetenschappelijk worden gedocumenteerd en uitgewerkt. Kersverse oude spullen dus…

Het betreft een primeur. Het belang van de kleine educatieve tentoonstelling is niet zozeer een massa aan bodemschatten als wel het inzicht dat zij geeft in de geschiedenis van wat ooit de grootste volkswijk van Leiden en misschien ook wel van zijn tijd in Nederland was. Een multi-culturele wijk in het zeventiende-eeuwse “Leiden stad van vluchtelingen”, een wijk met naast oorspronkelijke bevolking ook veel “allochtonen”: immigranten, die in de zestiende en zeventiende eeuw op de vlucht waren voor het oorlogsgeweld (Vlaanderen) of religieuze vervolging (Hugenoten, Joden), ooit reden voor deze stadsuitbreiding. De voor vele Leidenaars nostalgische mini-expositie in de buurtkamer aan Looiersplein/Wevershof betreft de opgraving, die in augustus op het Looiersplein heeft plaatsgevonden. Ze is in feite ook representatief voor de opgraving die wat langer geleden in een ander deel van de wijk, het Lakenplein, is uitgevoerd.

Voor het eerst wordt nu het archeologische DNA van Leiden getoond: een vitrine met interessante en soms zelfs unieke vondsten, naast een zevental educatieve wandborden. Zij tonen de geschiedenis van een deel van de wijk Tussen de Rijnen, n.l. rond en tussen Nieuw Groenhoven, Looiersplein, Waardgracht en Wevershof, en de niet meer bestaande Looiersstraat en Weversstraat. Deze Moeder Aller Leidse wijken: van Groenesteeg tot Zuidsingel, van Langestraat tot Zijlsingel, is in 1970 gesloopt. Het was de grootste volkswijk van de Laken- en Sleutelstad. Gebouwd rond 1630 werd de wijk van wevers, ververs en looiers in later eeuwen door industrieel verval een soort Vogelaarwijk, bekend van o.a. Goeie Mie en de Zangeres zonder Naam…! Een groot deel van de Leidse bevolking heeft hier zijn roots. Een leuke toevalligheid is dat nazaten van de oorspronkelijke bevolking een rol spelen in de speelfilm “Goeie Mie Recomposed” die regisseur Henny Hartevelt en wijkvereniging Tussen de Rijnen op zondag 30 oktober om 10.30 uur in het Trianon in première laten gaan tijdens de Leidse Filmdagen…

De expositie is tot 17 oktober te bezichtigen op de reguliere koffieochtenden van de buurtkamer: maandag, woensdag en vrijdag van 10.30-12 uur;  verder de vrijdagavonden van 19-21 en de zaterdagen van 14-17 uur. Toegang gratis. De Meelbox, Looiersplein 5 (deel van de Wevershof).

Speciaal: Er een lezing op 14 oktober, aanvang 19.30 uur. Archeoloog Bart Corver zal dan, ondersteund door een powerpoint-presentatie, verslag doen en beelden tonen van de opgravingen op Looiersplein en Lakenplein en de historische context ervan.