Nieuwe welstandsnota

Nieuwe welstandsnota 1 maart van kracht

Op 18 februari jl. heeft de gemeenteraad de Welstandsnota Leiden 2010 vastgesteld. Deze nota regelt het nieuwe beleid in de gemeente over bouwvergunningen. Voor de Zeeheldenbuurt geldt ‘terughoudend beheer’, en dat betekent een grote maat van vrijheid binnen de geldende kwaliteitseisen. Uitzondering is de Zijlsingel (‘beheer met aandacht’).

 

Niveaus van welstand

De nota onderscheidt de volgende niveaus van welstand: ‘terughoudend beheer’, ‘beheer met aandacht’ en ‘behoud’. Voor een groot deel van de stad geldt het niveau ’terughoudend beheer’, dat te vergelijken valt met het huidige lichte welstandsregime. Uitgangspunt is om de burger op zo veel mogelijk plaatsen zo veel mogelijk vrijheid te geven. Er worden minimum kwaliteitseisen gesteld. Voor de binnenstad en de Zuidelijke Schil gelden de strengste eisen (‘behoud’).

 

Over Leiden Noord en De Waard (gebied 3B), p. 88-89

“De inzet voor welstand is terughoudend beheer. Uitzondering is de inzet beheer met aandacht voor bouwplannen direct grenzend aan het beschermd gezicht, [o.a. Zijlsingel]. Het beleid is gematigd en gericht op het behoud van een samenhangend beeld en de gedifferentieerde opbouw van de woningen. De commissie zal bij de advi­sering met name aandacht schenken aan de zorgvuldige detaillering en het gebruik van traditionele materialen en kleuren die harmoniëren met de omge­ving.”

 

Informatie over de nota en volledige tekst

http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/nieuwe-welstandsnota/