Kerstwensenactie: 140 strookjes met circa 196 wensen

Onlangs verstuurde de buurtvereniging een kerstgroet in de wijk. Iedereen werd gevraagd om een wens voor de buurt op een kaart in  te vullen. Veel mensen hebben meerdere wensen op een strookje gezet. We hebben geprobeerd deze zo goed mogelijk uit te splitsen.

 

Algemene wensen voor de buurt (3)

 • 1 bloei, groei, betrokkenheid, activiteit en vernieuwing
 • 2 veel plezier en saamhorigheid

 

Portaal (53)

 • 18 Rust
 • 7 rust, de nieuwsbrieven scheppen onrust, liever geen post meer van Portaal
 • 2 rust, ik word zenuwachtig van Portaal
 • 4 Portaal de wijk uit / weg met Portaal
 • 3 Portaal moet achterstallig onderhoud doen
 • 17 Portaal dient te verven
 • 2 Dat wij in ons huisje/straatje (Van Speykstraat) kunnen blijven wonen

 

Wonen (2)

 • 2 starterswoningen voor kinderen die ook weer in de wijk willen wonen

 

Onderhoud (26)

Onderhoud straten en stoepen (1)

 • 1 beter onderhoud bestrating en stoepen

Schoon houden buurt (6))

 • 2 geen nachtdump naast containers
 • 1 meer veegwagens in de buurt
 • 1 ruimte achter ‘Ons Eiland’ schoonhouden
 • 1 schonere stoepen en straten
 • 1 schone buurt

Hondenpoep tegen gaan (5)

 • 2 gedeelte park hondvrij maken, plek voor kinderen en honden, maar goed gescheiden
 • 2 geen poep meer op straat/park
 • 1 duidelijke hondenuitlaatstroken

Onderhoud groen (12)

 • 3 beter onderhoud plantenbakken
 • 1 vuilnis in groen bij Bontekoestraat opruimen
 • 5 beter onderhoud groen Park
 • 2 opknappen speeltoestellen/lichten/voetbalkooi Park

Wat kunnen bewoners doen? (2)

 • 1 een buurtcomité dat klusjes opknapt, handhaaft en dat soort zaken
 • 1 laat mensen de poep van honden achter zich opruimen

 

Veiligheid (1)

 • 1 veilige buurt

 

Behoud (1)

 • 1 behoud cultuurhistorie

 

Investeren in de wijk (39)

Afval onder de grond, niet naast container (17)

 • 17 containers onder de grond

Meer groen en bloemen/bloeiende bomen/groen voor vogels/wijkmoestuin (13)

 • 9 meer groen in het algemeen
 • 2 meer bloemen/bloeiende bomen in de wijk
 • 1 bestaand groen verbeteren voor vogels (vogelbosje aanleggen)
 • 1 wijkmoestuin

Investeren in de wijk: groene routes door de buurt (6)

 • 1wandelpad door groen Bontekoestraat van Waardstraat naar Zeeheldenpark
 • 2 verbinding Zeeheldenpark met Singelpark
 • 2 alle waterkanten beter benutten voor recreatie en ontmoeting
 • 1 groene routes door de buurt

Verbetering openbare ruimte en buurt in het algemeen (3)

 • 1 gezellige en ruimtelijke straten
 • 1 meer aandacht voor openbare ruimte
 • 1 mooier, levendiger, frisser 

 

Verkeer en parkeren (16)

Behoud autoluwe karakter wijk (2)

 • 1 behoud autoluwe en omsloten karakter wijk
 • 1 meer eenrichtingsverkeer

Tasmanstraat niet gebruiken als doorgaande fietsroute (1)

 • 1 Tasmanstraat niet meer gebruiken als doorgaande fietsroute

Parkeren met vergunning of vrij houden? (2)

 • 1 parkeren niet-wijkbewoners moeilijker maken
 • 1 parkeren gratis houden

Handhaving door de politie (5)

 • 3 handhaven op verkeerd parkeren op hoeken en/of stoepen, voor een brandpoort en/of deuren, dubbel parkeren
 • 2 handhaven op rustig rijden

Bedrijfsbusjes elders parkeren (6)

 • 3 bedrijfsbusjes op vaste parkeerplekken of in garage elders (bv Bontekoestraat)
 • 3 bedrijfsbusjes de wijk uit

 

Spelen en recreatie (8)

Buitenspelen algemeen (2)

 • 1 buitenspelen bevorderen, ouders hebben hier ook een rol bij
 • 1 kinderen moeten op straat kunnen spelen

Meer speelgelegenheid voor kinderen (5)

 • 1 Meer speelgelegenheid voor kinderen, vb skatebaan of huttenbouwen
 • 2 Cruyfcourt
 • 1 skatebaan
 • 1 klimtoestellen in park

Recreatie algemeen (1)

 • 1 visterrein bij brug

Wat kunnen bewoners doen?

 • Ouders hebben rol bij bevorderen buitenspelen

 

Voorzieningen (47)

Schoolvoorziening (1)

 • 1 opzet basisschool in oude gebouw de Dolfijn

Buurthuis (14)

 • 3 behoud buurthuis
 • 1 behoud buurthuiswerk door samenbundeling met speeltuin
 • 5 meer aandacht/ruimte voor ouderen
 • 1 activiteiten buurthuis naar behoefte doelgroepen
 • 2 activiteiten buurthuis voor jong en oud
 • 1 ouderen en jeugd samenbrengen
 • 1 clubje voor kinderen

Buurtwinkel (7)

 • 7 meer winkeltjes in de buurt

Speeltuin (17)

 • 16 speeltuin in het weekend/vakanties open
 • 1 Meer leven in de speeltuin

 Breder gebruik van de speeltuin (6)

 • 2 meer gebruik Ons Eiland als feestruimte
 • 2 zwembadje in speeltuin
 • 2 Koningsdag en/of Sinterklaas vieren in speeltuin

Wat kunnen bewoners doen? (2)

 • 1 meer vrijwilligers voor klussen in de speeltuin
 • 1 meer ouders met kinderen naar de speeltuin