Bewonerscommisie en structuurvisie

Vorig jaar heeft de gemeente Leiden is de Structuurvisie Leiden 2025 opgesteld. In de structuurvisie staat welke grote ontwikkelingen worden verwacht, hoe die plannen uitgevoerd zullen worden en hoe burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereidingen worden betrokken. U kunt de structuurvisie vinden op de website van de gemeente.

 

Ook is het vanaf begin 2010 verplicht om bestemmingsplannen elektronisch te publiceren. U kunt alle bestemmingsplannen vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl of kijk op de site van de gemeente zelf: ruimtelijke ordening.

Omdat er veel onduidelijkheid is over wat er met de huurhuizen in de Zeeheldenbuurt te gebeuren staat is er besloten om een bewonerscommissie op te richten. Deze commissie zal zich inzetten voor de belangen van de huurders van woningcorporatie Portaal in de wijk.