Uitslag wijkpeiling over de plaats van de activiteitenplek in de buurt

Tussen 14 en 21 februari konden bewoners van de Zeeheldenbuurt stemmen over de plaats van de toekomstige activiteitenplek voor de buurt:

  • in Speeltuin Ons Eiland (scenario 1)
  • een kiosk voor kleinere activiteiten in het Park en grotere buurtactiviteiten in de Speeltuin (scenario 2)
  • zowel de activiteitenplek al de Speeltuin in het Park (scenario 3)

De Zeeheldenbuurt telt op dit moment 967 woningen (het aantal woningen fluctueert ivm sloop/nieuwbouw).
In totaal zijn 130 stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage is daarmee 13,5%.

De uitslag is:

  • Scenario 1: Activiteitenplek in de speeltuin 32 stemmen (25%)
  • Scenario 2: Activiteitenplek zowel in speeltuin als in park 78 stemmen (60,93%)
  • Scenario 3: Activiteitenplek in het park 18 stemmen (14,07%)

Opvallende punten:

  • De bewoners van Zeeheldenbuurt Midden (66 stemmen op 330 huishoudens) hebben verhoudingsgewijs circa 2x zoveel gestemd als Noord (30 stemmen, 324 huishoudens) en Zuid (26 stemmen, 314 huishoudens).
  • Overal heeft scenario 2 de voorkeur, behalve in de Tasmanstraat. Daar was een voorkeur voor een activiteitenplek in de speeltuin (7 stemmen), tegen 3 voor scenario 2 (kleinere activiteiten in het Park) en 2 voor scenario 3 (activiteitenplek en speeltuin in het Park).
  • Ook is gemeten of bewoners een actieve rol willen vervullen op de activiteitenplek: 20 bewoners die kozen voor scenario 2 gaven aan zich hiervoor te willen inzetten, tegenover 5 bewoners met een voorkeur voor scenario 1 en 2 bewoners voor scenario 3.

De wijkpeiling is een van de onderdelen van het onderzoek naar de drie scenario’s voor de activiteitenplek/speeltuin. Ook de financiële haalbaarheid van de scenario’s en de bijdrage aan de doelen van de wijkvisie worden betrokken bij de afweging. Het advies van onderzoeksbureau JSO aan de gemeente kan dus afwijken van de uitslag van de wijkpeiling.