Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en Buurtborrel (6 maart)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en Buurtborrel op 6 maart a.s.

  • 15:00-16:30: Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Zeeheldenbuurt
  • 16:30-17:00: Buurtborrel

Wanneer: zondagmiddag 6 maart vanaf 15:00. Waar: cultureel centrum Wibar, Willem Barentszstraat 39 (tegenover het Warenhuis). Voor wie: alle bewoners van de Zeeheldenbuurt. Meld u zich even van te voren aan via contact@zeeheldenbuurtleiden.nl. Fijn om te weten dat u komt!

Elkaar weer LIVE ontmoeten! De Buurtvereniging Zeeheldenbuurt organiseert een Algemene Ledenvergadering en een gezellige Buurtborrel. Alle bewoners van de Zeeheldenbuurt van harte welkom!

15:00-16:30: Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Zeeheldenbuurt. De hoofdtaak van de buurtvereniging is het behartigen van de belangen van de buurt bij de gemeente, bijvoorbeeld over het verkeer in de buurt, groen, welzijn en de komende energietransitie. Daarnaast organiseert de buurtvereniging ook activiteiten: bijvoorbeeld groenacties, borrels en Burendag.  Iedereen mag deelnemen aan de ledenvergadering, maar als u wilt stemmen, dan moet u lid zijn. Dit is zo in de statuten geregeld. Link naar de concept-agenda ALV buurtverenigng Zeeheldenbuurt 6 maart 2022. De overige stukken worden in de loop van de komende week toegevoegd. 

Heeft u ideeën voor of over de buurt? Bijvoorbeeld over de verkeerssituatie in de buurt, tegengaan verkamering, meer welzijnswerk, groen, invloed van de buurt op de energietransitie? Moet er meer gedaan worden aan gezelligheid en ontmoeting? Nu de Wijkvisie Zeeheldenbuurt (bijna) klaar is, is er ook meer ruimte voor nieuwe ideeën. We horen graag van u: waar moet de buurtvereniging prioriteit aan geven in 2022 en verder? Stuur uw voorstellen alvast naar contact@zeeheldenbuurtleiden.nl.

Onderdeel van de ledenvergadering op 6 maart is het concept jaarplan buurtvereniging zeeheldenbuurt 2022.  Op 6 maart willen we eerst en vooral de wensen vanuit de buurt inventariseren. Tijdens een discussiebijeenkomst dit voorjaar gaan we het jaarplan verder uitwerken, onder leiding van Leidse Gesprekken.

En we hebben u nodig! We zijn op zoek naar betrokken nieuwe bestuursleden. Zonder bestuursleden geen buurtvereniging. Hebt u groene vingers, leuke ideeën of gaat u graag met de gemeente om tafel over bijvoorbeeld het verkeer, welzijn of de energietransitie, meld u dan van te voren aan via contact@zeeheldenbuurtleiden.nl.

16:30-18:00: Buurtborrel met lekkere hapjes en muziek.  Kom mede-buurtgenoten ontmoeten in de Wibar! Dat is fijn proosten: de eerste twee drankjes zijn op rekening van de buurtvereniging en er zijn lekkere hapjes (zoet en hartig). Meld u van te voren aan via contact@zeeheldenbuurtleiden.nl.

Door bewoners ingebrachte onderwerpen Jaarplan 2022:

* Veiligheid Zijlsingel, oa geen voetpad langs woonboten, meer spiegels nodig en alternatieve routes hulpdiensten;

* fietsroute Tasmanstraat: gemeente gaat aan het werk zonder uitspraak Raad van State af te wachten

* verkeersituatie rondom bedrijventerrein Jongeneel, Waard- en Oosterstraat.

* parkeren in de buurt: oa intekenen lijnen voor parkeervakken, zodat wat zuiniger geparkeerd wordt.

Stukken voor ALV  (jaarverslagen volgen nog)

concept-agenda ALV buurtverenigng Zeeheldenbuurt 6 maart 2022

concept jaarplan buurtvereniging zeeheldenbuurt 2022

ZHB begroting 2022

ZHB verantwoording 2016

ZHB verantwoording 2017

ZHB verantwoording 2018

2019 ZHB verantwoording

2020-ZHB verantwoording

2021 ZHB verantwoording

ZHB begroting 2022-geconverteerd