testcontact

Hieronder vind u informatie over:
> Organisaties in de wijk
> Gemeente Leiden
> Andere adressen

Organisaties in de wijk

Buurtcentrum ’t Schippertje
Oosterstraat 16
2315 LH Leiden
071 – 5 219 869
schippertje@libertasleiden.nl

Zie de programmagids voor een overzicht van de activiteiten in buurtcentrum ’t Schippertje. Het buurtcentrum is alleen geopend voor activiteiten. Buurtadviseur Suze Pracht houdt woensdagochtend spreekuur van 9.00 – 11.00 uur.

Speeltuinvereniging ‘Ons Eiland’
Kortenaerstraat 61
2351 TL Leiden
071 – 521 47 06
Openingstijden van de speeltuin

Bewonerscommissie de Zeehelden
Jo Verhoeven, voorzitter
bewonerscommissiedezeehelden@hotmail.nl

Bewonersinitiatief Kwekerijplein e.o.
www.kwekerijplein.nl

Gemeente Leiden

Wijkmanager
Elke district heeft een eigen wijkmanager. Als bewoner van een district kunt u uw eigen wijkmanager aanspreken over zaken die spelen binnen uw district of die u belangrijk vindt om eens te bespreken. U kunt contact opnemen met wijkmanager René Verdel via het Servicepunt Woonomgeving of via het secretariaat van het team Verkeer en Wijkmanagement: 071-5167751.

Servicepunt Woonomgeving
Constateert u bijvoorbeeld: een losse stoeptegel, een gat in het asfalt, verzakte rioleringsputjes (kolken), kapot wegmeubilair (zoals banken of verkeersborden) of een te hoge verkeersdrempel? Neemt u dan contact op met de gemeente, zodat deze de schade zo snel mogelijk kan herstellen.
Telefoon: 14 071
Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 17.00 uur
E-mail: woonomgeving@leiden.nl

Melding over de woonomgeving of openbare ruimte kan ook via http://gemeente.leiden.nl/loket/ van de gemeente Leiden of via de website: www.verbeterdebuurt.nl

Stadskrant en gemeenteberichten
De Stadskrant is een publicatie van de gemeente Leiden die elke woensdag op de achterkant van het Leids Nieuwsblad verschijnt. In de Stadskrant vindt u nieuws over bijeenkomsten, evenementen en werkzaamheden van de gemeente Leiden. De gemeenteberichten worden samen met de Stadskrant gepubliceerd. U kunt de Stadskrant downloaden via http://www.leiden.nl/stadskrant

Gemeenteraad
Vergaderschema raad en commissies
In het vergaderschema is te zien op welke data de raad en raadscommissies vergaderen.

Live uitzending of online vergaderingen terugkijken
Kunt u de raadsvergadering niet bijwonen? De vergadering is ook te volgen (of na te kijken) op deze pagina.

Andere adressen

Wijkagent
Pieter Kuiper, werkgebied: Havenwijk Noord en Zuid, Pancras Oost en de Zeeheldenbuurt
Telefoon: 0900-8844

Buurtverenigingen Leiden

Buurtvereniging Maredorp

Vereniging Pancras-West

Wijkvereniging Tussen de Rijnen

Buurtvereniging ‘De Put in de Oude Morsch’ 

Wijkvereniging Noordvest Molenbuurt www.noordvest-molenbuurt.nl

Wijkvereniging Pieterswijk www.pieterswijk.nl

Vereniging Maredijkbuurt http://www.maredijkbuurt.nl

Vereniging Raadsherenbuurt www.raadsherenbuurt.nl

Wijkvereniging Meerburg www.wijkverenigingmeerburg.nl

Vereniging Waardeiland www.waardeiland.nl

Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk www.profburgwijk.nl

Wijkvereniging Roomburg www.wijkroomburg.nl

Vreewijkcomité www.vreewijk.wordpress.com

Wijkvereniging Transvaal www.transvaalleiden.nl

Wijkvereniging Haagwegkwartier www.haagwegkwartier.nl

Wijkvereniging Leefbaar Zuidwest www.leefbaarzuidwest.blogspot.nl

Wijkvereniging Stevenshof www.wijkraadstevenshof.nl

Gezamenlijke wijkverenigingen Leiden Noord www.leidennoord.nl